China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2003-10-13 16:51:44    
ศิลปะการตัดกระดาษของจีน

cri

จากหลักฐานการศึกษาและการค้นพบที่ ผ่านมานั้น ปรากฏว่าศิลปะการตัดกระดาษเป็นศิลปะพื้นเมืองประเภทหนึ่งที่ แพร่หลายกันอย่างมากในประเทศจีนมานาน่แล้ว ส่วนความเป็นมาของ ศิลปะการตัดกระดาษนั้นสามารถย้อนประวัติไปได้ถึงคริสศักราชที่ 6 คือก่อนสมัยราชวงศ์ถางของจีนประมาณ 1500 ปีมาแล้ว แต่ผู้คนโดยทั่วไป เชื่อว่า ต้นกําเนิดของศิลปะการตัดกระดาษนั้นน่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอีกหลายร้อยปี เพราะว่า ประการหนึ่ง จีนเป็นต้่นกําเนิดประเทศที่ประดิษฐ์กระดาษขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประมานปีค.ศ. 105 สมัยราชวงศ์ซีฮั่น คือเมื่อ ประมาณ 1900 ปีมาแล้ว ประการที่สองผลงานจากศิลปะการตัดกระดาษที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งค้นพบได้ที่ซินเกียงในปัจจุบันคือ ผลงานจากศิลปะการตัดกระดาษรูปภาพลายดอกไม้ 5 ภาพสมัยระหว่าง ปี ค.ศ.386 ถึง 581 คือ ประมาณ 1500-1700 ปีมาแล้ว และประการที่สาม จากบันทึกทางประวัติศาสตร์หรือเกร็ดพงศาวดารนั้นก็ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับศิลปะการตัดกระดาษมานมนาน เช่น ในบทกวีของสมัยราชวงศ์ถาง อย่าง บทกวีของ ตู้ ฝู่ ก็มีคําว่า ศิลปะการตัดกระดาษแล้ว น่าจะกล่าวได้ว่าศิลปะการตัด กระดาษได้พัฒนามาเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่นิยมกันมากในสมัยราชวงศ์ถางประมาณ 1400 ปีมาแล้วจึงสรุปได้ว่าประวัติของศิลปะการตัดกระดาษนั้น มีมาตั้งแต่สมัยที่จีนได้คิดประดิษฐ์กระดาษขึ้นในสมัยราชวงศ์ซีฮั้นถึงสมัย ก่อนราชวงศ์ถางเป็นต้นมา จึงคาดว่ามีประวัติมายาวนานอย่างน้อย 1500ปีมาแล้ว
 ในอดีตกาลนั้น ผู้คนมักจะนํากระดาษมาตัดเป็นรูปภาพ ตามวัตถุสิ่งของต่างๆ หรือรูปภาพของมนุษย์ในอิริยาบถต่างๆ เป็นต้น แล้ว นําไปฝังร่วมกับศพของผู้ตายหรือนําไปเผาในพิธีฌาปนกิจ ซึ่งประเพณีดัง กล่าวนี้ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นในพื้นที่ต่างๆ นอกประเทศจีน นอกจากนี้ ศิลปะการตัดกระดาษยังถูกนําไปใช้ตกแต่งเครื่องบูชาสําหรับพิธีกรรมต่างๆ เช่นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและบวงสรวงทวยเทพ เป็นต้น ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง หนังตะลุงได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมากในจีน โดยมีการนํากระดาษมาใช้แทนหนังแท้ๆ แล้วนําไป ใช้ในการทําเป็นหุ่นในหนังตะลุง เรียกกันว่า เงากระดาษ ครั้นถึงราชวงศ์ หมิงและชิง ศิลปะการตัดกระดาษก็มีฝีมือละเอียดประณีตขึ้น แต่เนื่องจากว่า วัสดุที่ใช้เป็นกระดาษซึ่งยากแก่การเก็บรักษา จึงมีผลงานศิลปะการตัด กระดาษที่ตกทอดเป็นหลักฐานมาถึงชนรุ่นหลังให้เห็นน้อยชิ้นมากอย่างน่า เสียดายอย่างไรก็ตาม มาถึงปัจจุบันนี้ ศิลปะการตัดกระดาษ ก็ยังคงเป็นที่นิยมกันในหมู่ประชาชนชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกนําไปใช้ ในการตกแต่งประดับประดามากขึ้นทุกที อาทิ นําไปประดับฝาผนัง ประตู หน้าต่าง เสาอาคาร กระจก และโคม เป็นต้น หรือนําไปตกแต่งของฝาก  หรือของชําร่วย แท้จริงนั้นผลงานศิลปะการตัดกระดาษอย่างเดียวนั้นก็นับ ได้ว่า เป็นของที่ระลึดหรือของฝากที่น่าประทับใจชิ้นหนึ่งที่ฝากผู้คนได้ นอกจากนี้แล้ว ศิลปะการตัดกระดาษยังถูกนําไปใช้เป็นต้นแบบในการเย็บปักถักร้อยและการพ่นสี เป็นต้น
เราจะสามารถพบเห็นศิลปะศิลปะการตัด กระดาษได้ในทุกพื้นที่ของประเทศจีน อย่างเช่นที่นครเทียนจิน เมือง หยางโจว มณฑลเหอเป่ย์ ซานซี เจียงซู อานฮุย หูหนาน ซานตุงและ เมืองเหวย์ฟาง เป็นต้น ศิลปะการตัดกระดาษนั้นสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านประเพณี บุคคล สัตว์ ทัีศนียภาพธรรมชาติ พงศาวดาร ต้นไม้ใบหญ้า เป็นต้นโดยมีการตั้งชื่อที่ไพเราะจับใจ อาทิ มังกรหงส์ศิริ หนูแต่งเมีย เทพีบงกช โบ๊ยเซียน หรือ แปดเทพ สี่นางงามสมความปรารถนา เป็นต้น
ศิลปะการตัดกระดาษนับว่าเป็นศิลปะที่มีกลวิธี ในการตัดและสลักลงในกระดาษแผ่นบางๆ โดยใช้กรรไกรหรือมีดเป็นเครื่องมือในการตัด เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของชาวจีน และยังคงไ้ด้รับการ อนุรักษ์ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตชนบทของจีน ที่มณฑล จี๋หลิน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั้น มีศิลปินศิลปะตัดกระดาษ พื้นเมืองชื่อดังผู้หนึ่ง ชื่อ นาย เฉิน โกว๋จาง ที่สร้างผลงานตัดกระดาษมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ผลงานตัดกระดาษของนายเฉิน โกว๋จางเคย นําไปแสดงที่ญี่ปุ่น สวีเดน และแคนาดา เป็นต้น ผลงานชิ้นสําคัญ ของเขารวมถึง บุคคลร้อยแปดในนวนิยายเรื่องซ้องกั๋ง กษัตริย์เฉียงหลุง ฮ่องเต้เสด็จยังเขตกวานตุง และภาพชุดเกี่ยวกับประเพณีในเขตกวานตุง เป็นต้น ผลงานนับพันชิ้นของนาย เฉิน โกว๋จาง ยังได้่ถูกนําไปทําเป็น ของขวัญมอบให้แก่แขกเมืองและเพื่อนสนิทมิตรสหายชาวต่างชาติ เช่นอเมริกัน แคนาดา ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น เป็นต้น
 ศิลปินด้านศิลปะศิลปะการตัดกระดาษที่มีชื่อเสียงอีกผู้หนึ่งคือ นายหู เป่าโกว๋ผู้ที่ได้สมญานามว่า ราชาผีเสื้อของจีน อันเนื่องจากว่า นายหู เป่าโกว๋ชํานาญในศิลปะการตัดกระดาษรูปภาพผีเสื้อนั่นเอง เขา ศึกษาผลงานศิลปะการตัดกระดาษมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ความรักใน ศิลปะการตัดกระดาษทําให้ผลงานของเขาได้ชื่อว่าเป็นระดับหัวกะทิแห่งศิลปะศิลปะการตัดกระดาษจากนับ 1500 ปีของประชาชาติจีนเป็นต้นมา  นอกจากนี้ นายหู เป่าโกว๋ยังได้เปิดอบรมหลักสูตรด้านศิลปะการตัดกระดาษ ขึ้นที่เมืองคายเฟิงมณฑลเหอหนานโดยเปิดรับสมัครทั้งชาวจีนและชาวต่าง ชาติที่มีความสนใจเข้าศึกษาอย่างเปิดกว้าง
 หากท่านมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศจีน ท่านก็จะได้เห็นผลงานศิลปะศิลปะการตัดกระดาษที่ปรากฏทั่วไปอย่างกลาดเกลื่อน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการปิดชิ้นงานศิลปะตัด กระดาษดังกล่าวไว้บริเวณหน้าต่างหรือประตูแทบทุกบ้าน ส่วนที่เขตชนบท นั้น ท่านอาจจะพบเห็นหญิงสาวจีนกําลังตัดกระดาษในยามว่างจากการทํา สวนทําไร่  ส่วนในเมืองก็อาจจะเห็นผู้สูงอายุกําลังฝึกหัดศิลปะการตัด กระดาษ สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่า วัตถุดิบในการสร้างผลงานศิลปะตัด กระดาษนั้นหาง่ายต้นทุนตํ่า และเห็นผลเร็ว ซึ่งเพียงแต่ให้มีกระดาษและตะไกรหรือมีดก็พอแล้ว กระดาษนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษสีแดง กระดาษ สีดํา หรือกระดาษสีขาว ผลงานที่ออกมานั้นมิเพียงแต่จะนําไปใช้ได้อย่าง คุ้มค่าเท่านั้น หากยังเป็นการเติมความสวยงามหรือสดใสให้แก่ชีวิตอีกด้วย ศิลปะศิลปะการตัดกระดาษจีนนับว่าได้แฝงคุณค่าลึกซึ้งกินใจอยู่ในจิต สํานึกของชาวจีนมายาวนานพร้อมๆ กับการพัฒนาของสังคม และมีความ หมายแฝงเร้น นั่นก็คือ ปรารถนาให้ชีวิตมีความสดใสสวยงามยิ่งๆ ขึ้นไป นั่นเอง