?ไฬเๆ ๕๓โ?๖เเ ใเ๐ใ ?ไฬเๆ
China Radio Intertional

ภูมิประเทศ

ทรัพยากร

ภูมิอากาศ

ทรัพยากรดินแดนและน้ำ

เศรษฐกิจ

การท่องเที่ยว

การแพทย์และยาสมุนไพร

ประชากรและชนชาติ

v เทศกาลเสวี่ยตุ้นของเมืองลาซา (P)
อ่านต่อ>>
ข่าว
 • เร่งโครงการปรับปรุงทางหลวงชิงไห่-ทิเบต (P)
 •  2009/10/29
 • งานมหกรรมโลกเซี่ยงไฮ้ปี 2010 จะมีการเเสดงศิปะวัฒนธรรมทิเบตกว่า 200 ครั้ง
 •  2009/10/19
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามกรุงปักกิ่งตั้งศูนย์วิจัยโบราณวัตถุพุทธศาสนานิกายทิเบต
 •  2009/10/16
 • สมาชิกรัฐสภาอังกฤษชื่นชมรัฐบาลจีนส่งเสริมการพัฒนาของทิเบต
 •  2009/10/13
 • หมู่บ้านอาเพ่ย
 •  2009/10/13
 • วังโปตาลาและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของทิเบตต้อนรับนักท่องเที่ยวและศาสนิกชนกว่า 4 ล้านคน (P)
 •  2009/10/13
  อ่านต่อ>>
  ชนชาติทิเบตเป็นชนชาติที่มีนิสัยเปิดเผยตรงไปตรงมาและมีไมตรีจิตมิตรภาพ ชอบต้อนรับแขก เวลามีแขกมาเยือน จะต้องเชิญไปที่บ้าน ครั้นแขกนั่งลงกันแล้ว เจ้าของบ้านก็จะเอาชาเนยทิเบตร้อนๆชามแล้วชามเล่ามาต้อนรับแขก

  เร่งโครงการปรับปรุงทางหลวงชิงไห่-ทิเบต (P)

  หมู่บ้านอาเพ่ย

  วังโปตาลาและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของทิเบตต้อนรับนักท่องเที่ยวและศาสนิกชนกว่า 4 ล้านคน (P)

  ความสง่างามทางภาคตะวันออกของทิเบตในฤดูใบไม้ร่วง (P)

  ทิเบตจะจัดกิจกรรมการเดินป่าที่ช่องเขายาลูชังโป (P)

  ทิเบตพยายามสร้างระบบความปลอดภัยทางภาวะนิเวศ (P)
  อ่านต่อ>>
  • งานวิจัยด้านทิเบตศาสตร์มีส่วนช่วยต่อการสืบทอดวัฒนธรรมทิเบตและการพัฒนาเขตทิเบตให้มีความทันสมัย
  • เพลงชาชาติทิเบตที่น่าฟัง
  อ่านต่อ>>