China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2004-06-08 19:52:08    
ขีวประวัติ"เหมาเจ๋อตง" ผู้นำยิ่งใหญ่ของจีน(1950-1976)

cri

ขีวประวัติ"เหมาเจ๋อตง" ผู้นำยิ่งใหญ่ของจีน(1950-1976)
ตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวปี 1960-1965เป็นต้นมา ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายเหมา เจ๋อตงเป็นหัวหน้า จีนได้ดำเินินหลักนโยบายเศรษฐกิจประชาชาติที่เรียกว่า "ปรับปรุง มั่นคง สมบูรณ์ ยกระดับ" และได้แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง"การก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว"และ"การเคลื่อนไหวให้เป็นแบบคอมมูนประชาชน" ทำให้เศรษฐกิจประชาชาติได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาค่อนข้างรวดเร็ว ระหว่างช่วงดังกล่าว นายเหมา เจ๋อตงได้เสนอมาตรการบางประการ และได้แก้ไขข้อผิดพลาดในการบริหารงานในเขตชนบทและด้านอื่นๆในฝ่ายซ้าย แต่ในการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 10ชุดที่ 8ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี 1962 นายเหมา เจ๋อตงได้พัฒนาทัศนะเกี่ยวกับข้อขัดแย้งระหว่างชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นนายทุนที่ได้ัเสนอขึ้นหลังการต่อสู้กับฝ่ายปีกขวาเมื่อปี 1957ซึ่งยังเป็นข้อขัดแย้งสำคัญในสังคมจีน ตั้งแต่ปี 1963-1965 นายเหมา เจ๋อตงได้ก่อการเคลื่อนไหวด้านการส่งเสริมการศึกษาสังคมนิยมทั้งในเขตชนบทและในเมือง โดยเสนอแนวคิดสำคัญของการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า"ผู้มีอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเดินหนทางทุนนิยม" ตั้งแต่ปี 1950เป็นต้นมา นายเหมา เจ๋อตงได้ชี้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ต่อสู้กับลัทธิมหาประเทศของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียดและวัตถุประสงค์ในการมุ่งแทรกแซงและควบคุมจีนอย่างเด็ดขาด
1  2