China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2006-09-15 16:57:45    
การแลกเปลี่ยนทางศิลปะระหว่างจีนกับ 10 ประเทศอาเซี่ยน---"นิทรรศการศิลปะอาเซี่ยน"ของเทศกาลศิลปะแห่งเอเชียครั้งที่ 8

cri

ในเทศกาลศิลปะแห่งเอเชียครั้งที่ 8 ที่เพิ่งยุติลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงวัฒนธรรมจีนเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการที่มีเอกลักษณ์พิเศษในหัวข้อว่า"สิ่งมหัศจรรย์แห่งเอเชีย---นิทรรศการศิลปะเอเชีย"ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอี๋ยนหวงของกรุงปักกิ่ง ซึ่งกินเวลา 1 สัปดาห์ ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุซีอาร์ไอก็ไปเข้าชมด้วย และได้รับรู้วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศอาเซี่ยนมีประเพณีทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยาวนาน ประเทศต่างๆได้ดูดซับปัจจัยทางวัฒนธรรมจากภายนอกโดยอยู่บนพื้นฐานอนุรักษ์ลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมที่มีมาช้านานของประเทศตน ในนิทรรศการครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์เหยียนหวงได้แบ่งเขตการแสดงเป็น 10 เขตโดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อประเทศอาเซี่ยน 10 ประเทศ ได้แสดงผลงานหัตถกรรมอันยอดเยี่ยมที่แสดงถึงลักษณะพิเษศทางวัฒนธรรมที่มีมาช้านานของแต่ละประเทศกว่า 500 ชิ้นจากประเทศไทย บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมและศิลปะอันรุ่งโรจน์ที่ประชาชนของประเทศต่างๆในอาเซี่ยนสร้างขึ้น แสดงให้เห็นถึงท่วงทํานองที่มีเอกลักษณ์พิเศษของประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่างดี นิทรรศการครั้งนี้ได้ใช้วิธีสื่อการแสดงด้วยทันสมัยแบบมัลติมีเดีย ทําให้ผู้ชมมีความรู้สึกว่าเสมือนได้อยู่ในประเทศเหล่านั้นด้วยตนเอง

เขตแสดงเขตแรกเป็นของบรูไน ชาวบรูไนชอบการประดับประดา ศิลปการย้อมสีในสิ่งทอพัฒนาไปมาก ด้วยเหตุนี้ นิทรรศการครั้งนี้จึงได้โชว์ผ้าที่มีสีสดใสลวดมีลายหลากหลายตลอดจนเครื่องแต่งกายประจําชนชาติของท้องที่ต่างๆ ผู้เข้าชมเมื่อเดินเข้าไปในเขตนี้จะรู้สึกเหมือนอยู่ในบรูไน เมื่อเดินต่อไปก็ได้เห็นเขตแสดงของพม่า จะเกิดความรู้สึกสว่างตาขึ้นมาในทันที ในตู้สินค้ามีเครื่องประดับทองคําและเงิน และเครื่องเขินลายทอง เครื่องดื่มนํ้าชาและถ้วยชามผักดองเป็นต้น ส่วนสิ่งเป็นที่สนใจของคนโดยทั่วไปก็คือพิณตั้งที่ประณีตและงดงามตัวหนึ่ง เครื่องประกอบทําด้วยทองคําและเงินและการประดับประดาตัวของพิณตั้งแสดงให้เห็นถึงหัตถกรรมที่ดีเยี่ยมของชาวพม่า นางเจิ้ง เหวินฮุ่ย ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเหยียนหวงที่นําผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุซีอาร์ไอชมนิทรรศการกล่าวว่า

"ดิฉันรู้สึกว่าเครื่องทองคําและเครื่องเงินเหล่านี้สวยมาก มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นศิลปกรรมและทรัพย์สมบัติที่ประชาชนอาเซี่ยนสร้างขึ้นมา แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประจําชาติของพวกเขา"

ในขณะที่มองเครื่องทองคําและเครื่องเงินเหล่านี้อย่างเพลิดเพลิน เธอได้พาเราเข้่าสู่เขตพื้นที่แสดงกัมพูชาโดยไม่รู้ตัว พระพุทธรูปขนาดใหญ่ รูปปั้นดินเหนียวโบราณและรากไม้เก่าแก่ ทั้งหมดเหล่านี้มิต้องสงสัยว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีอิทธิพลที่สุดของกัมพูชา พอหันไปอีกทางหนึ่ง ก็ได้เห็นรูปหุ่นกระบอกที่น่ารักของอินโดนีเซีย หน้ากากแกะสลักด้วยไม้ที่ลึกลับแปลกปลาดของเกาะบาหลี แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือทางศาสนาของประชาชนอินโดนีเซีย

เมื่อเดินต่อไปอีก เราได้เห็นไม้แกะสลักที่มีแบบแผนสลับซับซ้อนของลาว เครื่องหวายที่ใช้ในชีวิตประจําวันของมาเลเซียและเครื่องประดับทําด้วยเปลือกหอยประเภทต่างๆของฟิลิปปินส์ ส่วนเขตสิงคโปร์ได้เตรียมเครื่องแต่งกายและหัตถกรรมประดับด้วยไข่มุกที่มีมาช้านานแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวจีนที่เจริญเติบโตในสิงคโปร์เป็นพิเศษ สะท้อนให้เห็นถึงจุดกําเนิดทางประชาชาติของชาวจีนที่เจริญเติบโตในสิงคโปร์ตลอดจนการรับและสะสมประเพณีจากท้องถิ่น ส่วนเขตแสดงของไทยนอกจากตัวเครื่องหนังของ"รามายณะ"แล้ว ยังมีเครื่องเคลือบ 5 สีซึ่งเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของไทย สีเคลือบและลายของเครื่องเคลือบ 5 สีคล้ายกับเครื่องเคลือบในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนของจีน นางเจิ้ง เหวินฮุ่ยกล่าวว่า

"ไทยเป็นประเทศที่มีหลายชนชาติ มีชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวมาเลเซีย สัดส่วนชาวจีนมีมาก วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธ์ผูกพันกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก "

ส่วนเขตเวียดนามซึ่งเป็นเขตแสดงสุดท้ายมีสภาพเหมือนเป็นการพิสูจน์คําพูดของนางเจิ้ง เหวินฮุ่ย สิ่งของแสดงมากมายนอกจากกี๊เพ้าของเวียดนามแล้ว ยังมีหัตถกรรมประเภทเครื่องเคลือบของเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลจากเครื่องเคลือบของจีน ศิลปะการทําเครื่องเคลือบเหล่านี้จะสืบสาวราวเรื่องถึงต้นตอของประวัติศาสตร์ก่อนศตวรรษที่ 12 ได้

หัตถกรรมที่ได้นํามาจากประเทศต่างๆในอาเซี่ยนที่มีประเพณีทางวัฒนธรรมและลักษณะพิเศษของประวัติศาสตร์ต่างๆเช่นสิ่งทอ เครื่อเคลือบ เครื่องแต่งกายและไม้แกะสลักเป็นต้นไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของตนเองโดยเฉพาะและความหลากหลายของศิลปะประเทศต่างๆในอาเซี่ยนเท่านั้น หากยังทําให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงจุดร่วมกันของวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคด้วย ไม่เพียงแต่ให้เราเข้าใจถึงความงดงามเท่านั้น หากยังก่อให้เราเกิดความคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประจําท้องถิ่นและความหลากหลายของวัฒนธรรมเหล่านี้