China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2007-04-04 13:52:32    
เมืองลี่เจียงของมณฑลยูนนานได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นทางวัฒนธรรมจีน (ภ)

cri

ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอรายงานว่า "กิจกรรมการแนะนำการท่องเีที่ยวทางวัฒนธรรมประชาชาติจีนดีเด่น 10 แห่งในปี 2006" สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง จุดท่องเที่ยว 10 แห่งซึ่งรวมเมืองโบราณลี่เจียงของมณฑลยูนนานได้รับคัดเลือกให้ัเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นทางวัฒนธรรม

 

กิจกรรมครั้งนี้ดึงดูดวิสาหกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกว่าพันแห่ง และผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจีนเกือบ 100,000 คนเข้าร่วม มีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตต่าง ๆ ของจีน ส่งเสริมการท่องเี่ที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติต่าง ๆ และยังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชนชาติส่วนน้อย

นอกจากเมืองโบราณลี่เจียงแล้ว เขตท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อยังมีเขตภูเขาหวงซันของมณฑลอันฮุย สวนประเพณีชนชาติุถู่เจียของเมืองจังเจียเจี้ยมณฑลหูหนัน เขตจิ่วไจ้โกวของมณฑลเสฉวน และเขตท่องเที่ยวภูเขาอู่ไถซันของมณฑลซันซีเป็นต้น

(Qiu/Ldan)