China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2007-06-06 20:26:13    
สถานีกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ฝั่งขวาช่องแคบซันเสียจะมีหน่วยกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปีนี้

Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนานยนี้ ผู้สื่อข่าวได้ข่าวจากบริษัทบุกเบิกโครงการซันเสียของแม่น้ำแยงซีเจียงของจีนว่า ปีนี้สถานีกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ฝั่งขวาช่องแคบซันเสียจะมีหน่วยกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สถานีกำเนิดไฟฟ้าซันเสียมีโครงการจะติดตั้งหน่วยกำเนิดไฟฟ้า 700,000 กิโลวัตต์ 26 เครื่อง ในจำนวนนี้ หน่วยกำเนิดไฟฟ้า 14 เครื่องของสถานีกำเนิดไฟฟ้าฝั่งซ้ายได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2005 แล้ว จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ได้กำเนิดไฟฟ้ามากกว่า 160,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ปัจจุบัน ในหน่วยกำเนิดไฟฟ้า 12 เครื่องของสถานีกำเนิดไฟฟ้าฝั่งขวานั้น มี 10 เครื่องได้เข้าสู่ระยะติดตั้งหรือติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการจะเริ่มใช้กำเนิดไฟฟ้าในปลายปี 2008

(Qiu/Ldan)