China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2008-04-04 19:54:43    
การพัฒนาโครงการซานเสียประสบผลสำเร็จ

Xinhua

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 29 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้เดินทางไปเมืองอี๋ชางในมณฑลหูเป่ยเพื่อตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างโครงการซานเสียแล้วใประเมินผลว่า การพัฒนาโครงการซานเสียประสบผลสำเร็จสำคัญ

คณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเห็นว่า ปี 2007 การก่อสร้างโครงการซานเสียได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างรอบด้าน ดัชนีทางเทคโนโลยีประการต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า เขื่อนซานเสียดำเนินงานอย่างปลอดภัยและมั่นคง โครงการซานเสียมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่นการป้องกันน้ำท่วม การกำเนิดไฟฟ้าและการขนส่งทางเรือเป็นต้น

(Min/Lin)