China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2008-11-03 19:08:26    
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่องแคบซานเสียได้รับการรับรองจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

cri

โครงการซานเสียของจีน โครงการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาสร้าง 16 ปี จะสร้างแล้วเสร็จในปลายปีนี้ ขณะนี้ ผู้แทนกว่า 130 คนจาก 18 ประเทศ เช่นจีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และเยอมนี เป็นต้น ได้ชมโครงการช่องแคบซานเสีย และจัดการประชุมอภิปรายเกี่ยวกับการบุกเบิก และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โครงการซานเสียตั้งอยู่ระหว่างช่วงต้น และช่วงกลางของแม่น้ำแยงซี เป็นโครงการสำคัญในการบริหาร และบุกเบิกแม่น้ำแยงซี มีประโยชน์อันใหญ่หลวงด้านการป้องกันน้ำท่วม การกำเนิดไฟฟ้า และการขนส่งทางน้ำ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกัน โครงการช่องแคบซานเสียก็ได้ส่งผลเสียบางอย่างต่อสิ่งแวดล้อม นายจู ชุนเฉวียน จากกองทุนธรรมชาติสากลสาขาจีนแนะนำว่า

"โครงการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังน้ำนี้ ย่อมจะสร้างผลกระทบบางอย่างต่อแม่น้ำ และธรรมชาติ นอกจากนี้ ยัีงมีผลกระทบต่อการย้ายกลับถิ่นของสิ่งมีชีวิตในน้ำ เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว จะเพิ่มปริมาณดินทรายในปลายน้ำ อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณดินทรายในเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซีด้วย"

นายเฉา กว่างจิง รองผู้จัดการบริษัทบุกเบิกโครงการซานเสียแม่น้ำแยงซี ที่รับผิดชอบการก่อสร้าง และการดำเนินโครงการซานเสียกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า การก่อสร้าง และดำเนินโครงการซานเสีย เน้นอนุรักษ์ภาวะนิเวศเป็นอันดับแรก ในช่วงแรกของการก่อสร้าง จีนได้กำหนดหลักการชี้นำให้ "การสร้างโครงการคู่ขนานไปกับการอนุรักสิ่งแวดล้อม" ได้สร้างระบบดูแลภาวะนิเวศและสิ่งแวดล้อม ที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเข้าร่วม รวมถึงหน่วยงานชลประทาน หน่วยงานการเกษตร และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ซึ่งเป็นเครือข่ายการดูแลภาวะนิเวศที่ข้ามเขต ข้ามหน่วยงาน และข้ามวิชาการแห่งเดียวของจีน เนื้อหาและขอบเขตการดูแลมากกว่าโครงการชลประทาน และโครงการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ นายเฉา กว่างจิงกล่าวว่า

"ก่อนการเก็บกักน้ำในระยะต่างๆ ของโครงการซานเสีย ได้สำรวจและจัดการผลกระทบธรณีของสองฟากฝั่งที่มีความยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรในบริเวณอ่างเก็บน้ำซานเสีย และได้ลงทุนกว่า 10,000 ล้านหยวน นอกจากนี้ จีนได้จัดทำโครงการในรายละเอียดเพื่อป้องกันและจัดการมลพิษในน้ำของต้นน้ำแม่น้ำแยงซี และบริเวณอ่างเก็บน้ำ สร้างอุปกรณ์การจัดการน้ำเสียและขยะ เพื่อลดการกัดเซาะของหน้าดินในต้นน้ำ ระบบป่าไม้เพื่อป้องกันแม่น้ำแยงซีก็เริ่มสร้างสรรค์แล้ว"

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการซานเสียของจีนก็ได้รับการชื่นชมจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุม นายจาง สว่าง หัวหน้าผู้แทนสมาคมการอนุรักษ์ธรรมชาติของสหรัฐอเมริกาสำนักงานประจำจีนกล่าวว่า

"บริษัทบุกเบิกโครงการซานเสียของจีนมียอดการลงทุน 400 ล้านถึง 800 ล้านหยวนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผมทราบว่า ยอดการลงทุนเพื่ออนุรักษ์น้ำจืดขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่า่งประเทศต่างๆ ในจีนรวมทั้งหมดแล้วก็ยังไม่ถึงจำนวนนี้ ดังนั้นผมเห็นว่า บริษัทซานเสียกำลังทำเรื่องที่ดีมาก"

Cai/Ldan