China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2008-11-03 19:13:39    
โครงการเขื่อนซานเสียของจีนดําเนินการเก็บนํ้าต่อไป

Xinhua

สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า โครงการเขื่อนซานเสียของจีนทดลองการเก็บนํ้าต่อไป จนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เขื่อนซานเสียมีนํ้าลึกถึง 169.09 เมตร ซึ่งเป็นวันที่นํ้ามีระดับสูงที่สุดในรอบปีนี้ ปัจจุบัน นํ้าืที่เก็บใหม่ในเขื่อนซานเสียสูงกว่าเริ่มทดลองเก็บนํ้าตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาของวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา 23 เมตร เขื่อนนี้อาจจะเก็บนํ้าได้ถึง 175 เมตร ซึ่งเป็นจํานวนมากที่สุดของเขื่อนนี้ ถึงเวลานั้น เขื่อนซานเสียจะมีนํ้าราว 39,300 ล้านลูกบาศก์เมตร

(dai/zheng)