China Radio International

ทีมข่าวเจาะลึกยูนนานเดินทางถึงจังหวัดเต๋อหง (P)
ข่าวล่าสุด
 • จะสร้างสิบสองปันนาให้เป็นจังหวัดอนุรักษ์ระบบนิเวศภายในปี 2015
 •  2009/08/24
 • ความร่วมมือระหว่างลาวและมณฑลยูนนานรักษาแนวโน้มที่ดี
 •  2009/08/19
 • ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวกับมณฑลยูนนานมีแนวโน้มแห่งการพัฒนาที่ดี
 •  2009/08/19
 • เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำซินเกียงชื่นชมสถานีวิทยุซีอาร์ไอในการรายงานข่าวซินเกียงสู่ทั่วโลก
 •  2009/08/18
 • การปลูกพืชแทนฝิ่นอำนวยประโยชน์ชายแดนจีนเมียนมาร์
 •  2009/08/15
 • นักธุรกิจเมียนมาร์มีความพึงพอใจในยูนนาน
 •  2009/08/15
 • จังหวัดเต๋อหงขยายการค้ากับเมียนมาร์
 •  2009/08/14
  อ่านต่อ>>