การประชุมองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า

2018-02-05 08:30:53 | CRI
Share with:

สำนักข่าวซินหวา---เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ การท่องเที่ยวมณฑลกว่างตง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปฏิบัติงานขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊าครั้งที่ 78 ขึ้นที่มาเก๊า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ลงลึกดำเนินความร่วมมือในภูมิภาค และหารือโครงการร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวทั้ง 3 เขตพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างลึกซึ้ง และร่วมกันกำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค

องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 1993 โดยมีเป้าหมายการทำงานหลัก คือ การกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวโดยรวม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ประยุกต์ใช้จุดเด่นของแต่ละเขตพื้นที่ให้ได้ประโยชน์เกื้อกูลกัน และร่วมกันสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคนี้

Ora/F

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (08-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-07-2563)

系统管理员