จีนจะกำกับบริการการท่องเที่ยวเขตขั้วโลกใต้

2018-02-11 16:36:38 | CRI
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมกิจการมหาสมุทรแห่งประเทศจีนได้ประกาศ "ข้อกำหนดว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขตขั้วโลกใต้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการบริหารกิจกรรมต่างๆ ที่บริเวณเขตขั้วโลกใต้ โดยถือการอนุรักษ์ภาวะนิเวศเป็นพื้นฐาน รวมถึงการให้ข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวขั้วโลกใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาวะนิเวศเขตขั้วโลกใต้

เอกสารฉบับนี้ระบุอย่างชัดเจนว่า กรมกิจการมหาสมุทรแห่งประเทศจีนต้องรับผิดชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระหว่างกิจกรรมทั้งหมดของจีนที่จะดำเนินการในเขตขั้วโลกใต้ เช่น การสำรวจงาน การท่องเที่ยว การผจญภัย การประมง และการคมนาคม ซึ่งงานสำรวจที่อาจจะกระทบถึงสิ่งแวดล้อมหรือภาวะนิเวศของขั้วโลกใต้นั้น จะต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อน

Bo/Ldan

00:00:00

  • เกาะกระแสจีน 21-09-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 21-09-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 20-09-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 20-09-2562

系统管理员