มหาวิทยาลัยยูนนานร่วมมือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการศึกษาและสื่อสาร

Share with:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนานเปิด วิทยาลัยสารนิเทศระหว่างประเทศ โดยจะเน้นอบรมบุคลากรที่มีความสามารถด้านการทำข่าวและประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาจีน ภาษาเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลักดันการพัฒนากิจการสารนิเทศระหว่างประเทศของมณฑลยูนนาน

ยูนนานตั้งอยู่ในเขตระหว่างจีน เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหน้าต่างของจีนที่เปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมไปกับการผลักดันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ยูนนานกับประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความร่วมมือกันในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านสื่อมวลชนและการศึกษา สื่อมวลชนเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เดินทางไปทำข่าวและแลกเปลี่ยนที่ยูนนานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

(Bo/cici)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 21-04-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 20-04-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 19-04-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 19-4-2562

系统管理员