สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเมืองเหมยซาน

Share with:

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเมืองเหมยซาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน ทอดพระเนตรบ้านเก่าของซูสวิน ซูซื่อ และซูเจ๋อ นักเขียนที่มีชื่อเสียงสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ พร้อมทรงพู่กันจีนว่า "苏门出才子 (ซูเหมินชูไฉจื่อ)" หมายความว่า ตระกูลซูเปี่ยมด้วยผู้เก่งฉลาด

 

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเมืองเหมยซาน

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเมืองเหมยซาน

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเมืองเหมยซาน

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 20-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-08-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 20-08-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 19-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-08-2562)

系统管理员