หยุนหนานจัดการสัมมนาผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 2

Share with:

สำนักข่าวจีน---การประชุมสัมมนาผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เมืองเป่าซาน มณฑลหยุนหนานของจีน ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คนจากจีน ไทย บังคลาเทศ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ฯลฯ กว่า 10 ประเทศแบ่งกลุ่มอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การสร้างผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร การสร้างองค์กรวิจัยที่ทันสมัย และการส่งเสริมความทันสมัยของเกษตรกรรมในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

นายหลี่ เสวหลิน สถาบันวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร มณฑลหยุนหนานระบุว่า ประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลหยุนหนาน กับประเทศรอบข้างของจีนทั้งในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างมีความได้เปรียบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค กระชับความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ

SF

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (15-02-2563)