ชาวทิเบตขี่ม้าบูชาภูเขาก๋าตัวเจวี๋ยอู้

Share with:

ชาวทิเบตขี่ม้าบูชาภูเขาก๋าตัวเจวี๋ยอู้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ชาวทิเบตจากอำเภอเชิงตัว เขตปกครองตนเองชนเผ่าทิเบตอี้ว์ซู่ มณฑลชิงไห่ ขี่ม้าไปสักการะบูชาภูเขาก๋าตัวเจวี๋ยอู้ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออธิษฐานให้บ้านเมืองมีความมั่นคงและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ชาวทิเบตขี่ม้าบูชาภูเขาก๋าตัวเจวี๋ยอู้

 ภูเขาก๋าตัวเจวี๋ยอู้ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชิงตัวกับอำเภอฉี่ว์มาไหล เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 ของพุทธศาสนานิกายทิเบต ร่วมกับภูเขากังเหรินโปฉี เขตทิเขต ภูเขาหิมะเหมยหลี่ มณฑลหยุนหนาน และภูเขาหิมะกั่วลั่วอามานีชิง มณฑลชิงไห่

(Yim/Zhou/Chu)

ชาวทิเบตขี่ม้าบูชาภูเขาก๋าตัวเจวี๋ยอู้

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-05-2563)

  • เกาะกระแสจีน (30-05-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2563)

系统管理员