ภาคภาษาไทย

2018-10-01 21:18:10 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20181001SLT-tyb

ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุซีอาร์ไอ

สถานีวิทยุซีอาร์ไอเผยแพร่ ออกอากาศสู่ทั่วโลกด้วย 59 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ภาคภาษาไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน คศ.1950 จะครบรอบ 60 ปีในวันที่ 10 เมษายนปีหน้า ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่ "แนะนำจีนและโลกต่อประชาชนไทย ส่งเสริมการไปมาหาสู่กันและมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนไทย" เสนอข้อมูลข่าวสารทุกด้านของจีนสู่คนไทย โดยผ่านคลื่นวิทยุและเว็บไซต์ ขณะเดียวกัน ก็รายงานข่าวสารเหตุการณ์สำคัญของทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ยังร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ และเครือข่ายสถานวิทยุสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอีก 3 แห่ง คือ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ภาคภาษาไทยมีผู้ฟัังและแฟนเน็ตในไทยและที่อื่นๆเป็นจำนวนมาก เว็บไซต์และรายการวิทยุของภาคฯ ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญของประชาชนไทยในการรับรู้่เรื่่องราวของจีนและทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นสายสัมพันธ์และสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศ ช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ ได้รับจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังและแฟนเน็ตรวมทั้งสิ้น 6,375 ฉบับ

ปัจจุบัน ในภาคฯมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 25 คน เป็นคนจีน23 คน คน ประจำอยู่ที่สำนักข่าวซีอาร์ไอกรุงเทพฯ 1 คน และอีก 2 คนเป็นคนไทย

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-04-2564)

张鸿泽