จีนจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสภาวิทยาศาสตร์จีนที่กรุงเทพฯ

2018-10-12 21:33:30 | CRI
Share with:

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่กรุงเทพฯ สถานเอกอัครราชทูตจีน สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเข้าร่วมพิธีเปิดของนิทรรศการ

นิทรรศการครั้งนี้ได้จัดแสดงผลงานที่ทันสมัย ที่สภาวิทยาศาสตร์จีนสร้างขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สามารถเชื่อมต่อกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 40 ปีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทย จนถึงปัจจุบัน 2 ประเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหมด 21 ครั้ง เดินหน้าโครงการความร่วมมือกว่า 800 โครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงเกษตรกรรม พลังงาน การแพทย์ การผลิตยา และชีววิทยา เป็นต้น ปีหลังๆ นี้ 2 ฝ่ายได้ดำเนินความร่วมมือด้าน Big Data เมืองอัจฉริยะ อี-คอมเมิร์ส และเทคโนโลยีทางอวกาศ ซึ่งกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างจีน-ไทย

Bo/feng/zheng

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

鲁峰