จีนเริ่มปฏิบัติการณ์ขจัดมลภาวะพิษจากการเกษตรและมลภาวะในชนบท

2018-11-09 21:47:16 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20181109ncwr1

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจีน กระทรวงเกษตรและชนบทจีน ร่วมกันแถลง “แผนปฏิบัติการขจัดมลพิษจากการเกษตรและมลภาวะในชนบท” โดยระบุว่า จะเพิ่มความเข้มงวดในการอนุรักษ์ต้นน้ำในเขตชนบท ผลักดันการกำจัดขยะและน้ำเสียในเขตชนบท  ป้องกันมลพิษที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก ตลอดจนปรับปรุงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในเขตชนบทอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมเขตชนบทของจีนให้เจริญรุ่งเรือง

图片默认标题_fororder_181109nongcunzhiwu1

การขจัดมลพิษจากการเกษตรและมลภาวะในชนบท ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญด้านยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบทที่กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ หลายปีมานี้ท้องที่ต่าง ๆ ของจีน มีความคืบหน้าด้านการป้องกันและขจัดมลภาวะในเขตชนบท แต่หากมองในภาพรวมแล้ว สถานการณ์การอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชนบทยังคงมีความเข้มงวดอยู่มาก  วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อกำหนดช่วงเวลา 3 ปี ต่อจากนี้ให้ค่อย ๆ ปรับปรุงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชนบทอย่างเฉพาะเจาะจงตามสภาพความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่

Tim/feng/zheng

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 21-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-08-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 21-08-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 20-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-08-2562)

鲁峰