ผู้แทนจีนระบุ โลกต้องการความร่วมมือพหุภาคีมากกว่าเดิม

2018-11-10 19:19:03 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

图片默认标题_fororder_20181110UN1

สำนักข่าวซินหวา รายานว่า  วันที่ 9 พฤศจิกายน นายหม่า เฉาซวี่ ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า โลกต้องการความร่วมมือพหุภาคี และสหประชาชาติที่มีความเข้มแข็งมากกว่าแต่ก่อน

นายหม่า เฉาซวี่ กล่าวในการประชุมอภิปรายคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อ “การรักษาสันติภาพและความปลอดภัยระหว่างประเทศ  ส่งเสริมลัทธิพหุภาคีและบทบาทสหประชาชาติ” ว่า โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับการปฏิรูปครั้งใหญ่รอบใหม่  ลัทธิฝ่ายเดียวและลัทธิกีดกันการค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ส่งผลกระทบต่อระเบียบระหว่างประเทศและระบบการบริหารทั่วโลก นอกจากนี้ยังส่งผลให้โลกต้องการลัทธิพหุภาคี และสหประชาชาติที่มีความเข้มแข็งมากกว่าแต่ก่อน

นายหม่า เฉาซวี่ กล่าวว่า  การส่งเสริมลัทธิพหุภาคี และบทบาทของสหประชาชาติเป็นความเข้าใจร่วมกันของประชาคมโลก  การยืนหยัดและส่งเสริมลัทธิพหุภาคีในยุคใหม่ ประเทศต่าง ๆ ควรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของ “กฎบัตรสหประชาชาติ”  โดยยืนหยัดความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ใช้การปรึกษาหารือแก้ไขข้อขัดแย้ง ยืนหยัดความเสมอภาคของประเทศใหญ่และประเทศเล็ก ตลอดจนปฏิบัติตามคำมั่นเกี่ยวกับลัทธิพหุภาคีให้เป็นรูปธรรม

(Tim/zheng)

00:00:00

  • เกาะกระแสจีน 17-08-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 17-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-08-2562)

  • เสียงข่าวประจำวัน 16-08-62

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 16-08-2562

郑元萍