40 ปีนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ

2018-11-14 15:49:09 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_thumbnail_STA40290 - Copy

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 40 ปี นโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน  ย้อนไปเมื่อวันที่ 18 - 22 ธันวาคม ค.ศ.1978 การประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 11 ได้ตกลงว่า จัดการสร้างสรรค์สังคมนิยมอันทันสมัยเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตลอดช่วงเวลา 40 ปี ประเทศจีนมีการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง  เมื่อเร็ว ๆ นี้  จีนได้จัดกิจกรรมทบทวนผลสำเร็จ ประสบการณ์  และบทเรียนที่ได้รับในช่วง 40 ปีมานี้  เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้ดีงาม และดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า

รายการวันนี้  เราขอทบทวนเหตุการณ์สำคัญในกระบวนการพัฒนาของจีนจากบทกลอนของคุณนภา อตมกูลศรี  ผู้ฟังอาวุโสของซีอาร์ไอ  เนื่องจาก ในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา  คุณนภา  อตมกูลศรี  ติดตามรับฟังรายการของซีอาร์ไออย่างต่อเนื่อง และได้เรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจีนมาโดยตลอด จึงแต่งบทกลอนส่งมาเพื่อแสดงความรู้สึก ซึ่งทำให้ทีมงานรู้สึกซาบซึ้งใจในไมตรีจิตมิตรภาพของคุณนภา ที่มีต่อจีน ตลอดจนสุนทรียะทางภาษาจากคุณนภาเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้  คุณนภา อตมกูลศรีได้แต่งกลอนบทหนึ่งแสดงความยินดีต่อวาระครบรอบ 40 ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนในหัวข้อว่า  40  ปีที่พัฒนา

สี่สิบปีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง                  ทุกทุกเรื่องต่อยอดสอดประสาน

ปฏิรูปเปิดประเทศปฏิบัติการ                 ทุกรัฐบาลส่งเสริมเพิ่มต่อไป

มีโครงการแก้ปัญหาความยากจน   ประชาชนหลุดพ้นความยากไร้

อีคอมเมิร์ชเปิดการค้าอย่างกว้างไกล     ใช้ออนไลน์ช่วยเสริมสร้างอย่างครบครัน

การคมนาคมน่าชื่นชมยิ่ง                        การเดินทางรวดเร็วจริงกว่าก่อนนั้น

จักรยานใช้ระบบแชร์ริ่งกัน                    ปัจจุบันสัญจรอย่างปลอดภัย

ทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการศึกษา        ธุรกิจก้าวหน้าล้ำ  ... นำสมัย

ทุกแนวคิดบุคลิกจีนยุคใหม่                   เริ่มเปลี่ยนไปพัฒนาอย่างยั่งยืน

ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005  จีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศพร้อมมนุษย์เป็นครั้งที่ 2  นายเฟ่ย จวิ้นหลง และนายเนี่ย ไห่เซิ่ง นักบินอวกาศสองคนนี้ เดินทางขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยกระสวยอวกาศเสินโจว หมายเลข 6 และโคจรรอบโลกเป็นเวลา 115 ชั่วโมง  32 นาที  เมื่อได้ฟังข่าวนี้จากการรายงานของภาคภาษาไทย ซีอาร์ไอ คุณนภา อตมกูลศรีได้แต่งบทกลอนแสดงความยินดีบทหนึ่ง  และส่งจดหมายมาให้ซีอาร์ไอครั้งแรกทางไปรษณีย์

เสินโจวหมายเลขหก                       เสินโจวหมายเลขหก

อวดโฉมได้ยลเห็น                           เสินโจวเด่นหมายเลขหก

เวลาครบกำหนด                             ลองมาร์ชสบส่งยานไกล

พร้อมสองนักบินร่วม                      มีผลพวงงานวิจัย

โคจรล่องฟ้าไป                               รอบโลกได้อย่างสมบูรณ์

ห้าวันมาบรรจบ                               เสินโจวหกสมภาคภูมิ

ยอดเยี่ยมจอดเทียบศูนย์                   ครบข้อมูลครบหลักการ

ประสานงานผ่านพ้น                       ทุกหน่วยดล ยลกล่าวขาน

ไชโยโห่ร้องนาน                             ต่างเบิกบานใจจริงจริง

ล้ำหน้าด้านเทคโน                           โก้อักโขจีนยอดยิ่ง

ผลงานไม่สุดสิ้น                              ต่าวชาติยินแล้วเปรมปรีดิ์

ขอส่งใจอวยพร                               จีนสนองตามวิถี

คืบหน้าทุกนาที                               อวกาศนี้ต้องมีจีน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1949 ท่านเหมา เจ๋อตง ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กรุงปักกิ่งว่า ต่อจากนั้น รัฐบาลจีนได้ประกาศวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติจีน  และเป็นวันหยุดราชการเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศ  วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2009  คุณนภา อตมกูลศรี ได้แต่งบทกลอนบทหนึ่ง ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุคจีนใหม่ใจพัฒนา                         พลิกโฉมประวัติศาสตร์

จีนคือชาติที่เข้มแข็ง                        ผู้นำไม่อ่อนแรง

รวมพรมแดนเป็นหนึ่งเดียว             กี่ยุคกี่สมัย ผ่านพ้นภัยผ่านแรงเชี่ยว

ความคิดที่คดเคี้ยว                                  แม้เศษเสี้ยวแรงกดดัน

ไม่อาจมาคัดค้าน                             แรงทัดทานความมุ่งมั่น

กลุ่มคนทุกชนชั้น                                   ต่างเผ่าพันธุ์ประสานใจ

เบิกฟ้าแผ่นนภา                               กลางเวหาอย่างยิ่งใหญ่

นอกโลกส่งยานไป                          โคจรได้พร้อมมนุษย์

ก้าวเดินนอกอวกาศ                         วิทยาศาสตร์ก้าวไม่หยุด

ล้ำเลิศทำเยี่ยมยุทธ                           เตรียมประยุกต์สู่ดวงจันทร์

ปฏิรูปเปิดประเทศ                           ในขอบเขตสมานฉันท์

การทูตผูกสัมพันธ์                           ยึดหลักมั่นห้าประการ

ต่อต้านความขัดแย้ง                        ไม่แทรกแซงไม่รุกราน

สันติมีหลักการ                                มิตรเพื่อนบ้านต่างยินดี

พื้นฐานด้านกฎหมาย                       ปรับแก้ไขไม่กดขี่

สิทธิและเสรี                                    มีศักดิ์ศรีเทียบสากล

ชีวิตเกษตรกร                                         รัฐบาลมองตรองเห็นผล

ปัญหาปากท้องคน                          ได้หลุดพ้นความขาดแคลน

ผลผลิตธัญญาหาร                           วิธีการรัฐช่วยแจง

พลิกฟื้นผืนนาแล้ง                           ด้วยเรี่ยวแรงแผนพัฒนา

ส่งเสริมให้เรียนฟรี                          ทุกคนมีการศึกษา

ให้ทุนหนุนปัญญา                           เสริมวิทยาองค์ความรู้

วิกฤติเศรษฐกิจโถม                        จีนกระโจนลงต่อสู้

ลำบากยากพอดู                               จีนรับรู้กู้ฉับไว

โลกหวังพึ่งจีนฟื้น                           กระตุ้นคืนเศรษฐกิจได้

จีนให้ความมั่นใจ                                   เชื่อมั่นในความเป็นจีน

ยุคใหม่วัยหกสิบ                              จีนประดิษฐ์คิดอย่างศิลป์

เรืองรุ่งไม่สุดสิ้น                              บนแผ่นดินจีนเกรียงไกร

จากกลอนบทนี้  เราได้สัมผัสถึงความปราถนาอันดีงามจากใจคุณนภา อตมกูลศรีที่มีต่อจีน  ฤดูใบไม้ผลิของทุกปี   เรื่องใหญ่ทางการเมืองของจีนคือ  การ ”ประชุมสองสภา”  ได้แก่  การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน และสภาปรึกษาการเมืองของประชาชนจีน  ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า  การประชุมสองสภามีขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นจากประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีจีนจะทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

图片默认标题_fororder_thumbnail_STA40288

คุณนภา อตมกูลศรี ให้ความสนใจต่อการประชุมสองสภาของจีน เนื่องจากเป็นการประชุมสำคัญซึ่งเกี่ยวพันถึงการพัฒนาและชะตากรรมของจีน  โดยได้เขียนบทกลอนหลายบทเกี่ยวกับการประชุมสองสภา  ในจำนวนนี้มีอยู่บทหนึ่งแต่งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

ประชุมสองสภา                       เดือนมีนาของทุกปี

ผู้นำทรงศักดิ์ศรี                        ผู้แทนมีทุกกลุ่มชน

มาร่วมช่วยสร้างสรรค์              ปรึกษากันหาเหตุผล

นำจีนนำสังคม                         ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์

นายกเวิ่นเจียเป่า                       ท่านขึ้นกล่าวเล่าผลงาน

รอบปีที่พ้นผ่าน                               ปฏิบัติการงานสิ่งใด

เศรษฐกิจที่ถดถอย                    เร่งทยอยกระตุ้นไว้

เสริมสร้างความมั่นใจ              เติบโตได้แปดเปอร์เซ็นต์

แรงงานหางานยาก                   ท่านประกาศดับทุกข์เข็น

รัฐบาลจับประเด็น                    ชูจุดเด่นเน้นงานทำ

ชีวิตความเป็นอยู่                      นำขึ้นสู่ความสำคัญ

ถือมนุษย์เป็นที่ตั้ง                            ทั้งหยุดยั้งความยากจน

คุณภาพการศึกษา                            แก้ปัญหาให้ทุกคน

ประสบประสิทธิผล                 เด็กทุกคนได้เรียนฟรี

รักษาพยาบาล                           บริหารงานอย่างเต็มที่

ประกันสุขภาพดี                      ชีวิตมีความปลอดภัย

ศาสตร์ศิลป์เสริมผสม               ให้สังคมชนกลุ่มใหญ่

สามัคคีมีน้ำใจ                          หยั่งลึกในดวงกมล

พัฒนาทั่วทุกด้าน                            จีนประสานอย่างมั่นคง

ขอให้จุดประสงค์                            บรรลุลงตรงหลักการ

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 17-06-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-06-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 17-6-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 15-06-62

  • เกาะกระแสจีน 15-06-2562

何喜玲