นายกฯ จีนหารือทวิภาคีกับนายกฯ ออสเตรเลีย

2018-11-15 01:24:36 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20181115adlyzl1

ค่ำวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ตามเวลาท้องถิ่น นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ ได้พบกับนายสก็อตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ซึ่งนับเป็นการพบปะประจำปีระหว่างนายกฯ จีนกับนายกฯ ออสเตรเลียครั้งที่ 6

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า จีนกับออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญของกันและกัน นี่เป็นการพบปะประจำปีครั้งแรกตั้งแต่รัฐบาลใหม่ของออสเตรเลียจัดตั้งขึ้นเป็นต้นมา และเป็นการพบปะที่มีขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียเกิดสภาพผิดปกติ แต่ผลประโยชน์ร่วมกันของสองฝ่ายมีความสำคัญมากกว่าข้อขัดแย้ง ความร่วมมือเป็นการคัดเลือกที่ถูกต้อง จีนยินดีร่วมมือกับออสเตรเลีย จัดการข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม ผลักดันการเจรจาอย่างเปิดเผย ผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาอย่างมั่นคง นี่มิเพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสองฝ่าย แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อทั่วโลกด้วย

นายหลี่ เค่อเฉียงยังชี้ว่า จีนและออสเตรเลียต่างเป็นโอกาสการพัฒนาของอีกฝ่ายหนึ่ง จีนยินดีขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้ากับออสเตรเลีย และยินดีนำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของออสเตรเลียด้วย อีกทั้งสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจแบบสากลตามกฎหมายสำหรับวิสาหกิจทั้งจีนและต่างประเทศอย่างเสมอภาค และหวังว่า ออสเตรเลียก็สามารถใช้นโยบายที่เสมอภาคและไม่ดูถูกนักธุรกิจจีนที่ไปลงทุนในออสเตรเลีย ทำให้นักลงทุนของทั้งสองประเทศมีความมั่นใจ นอกจากนั้น จีนยินดีที่จะเสริมการประสานงานกับออสเตรเลีย ร่วมกันสนับสนุนแนวคิดพหุภาคีและการค้าเสรี รักษาระเบียบสากลที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์พื้นฐาน รักษาความมั่นคงและการพัฒนาของภูมิภาค

ด้านนายสก็อตต์ มอร์ริสันกล่าวว่า ออสเตรเลียเห็นว่า การพัฒนาของจีนเป็นหนึ่งในผลสำเร็จที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยินดีที่จีนแสดงบทบาทเชิงบวกในปัญหาทั่วโลกและภูมิภาค ความเจริญรุ่งเรืองของจีนนำผลประโยชน์มาให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงออสเตรเลียด้วย ออสเตรเลียให้ความสำคัญอย่างสูงต่อความสัมพันธ์กับจีน ยินดีร่วมกับจีนผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน กระชับความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยว พลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ยินดีให้นักธุรกิจจีนมาลงทุนในออสเตรเลีย ตลอดจนส่งเสริมเสริมการร่วมมือกับจีนเพื่อรับมือการท้าทายที่มีต่อทั่วโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ทั้งนี้ นายเซียว เจี๋ย มนตรีแห่งชาติและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจีนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย

 

(Yim/Lin/zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (08-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-07-2563)

林钦亮