ปธน.จีนกล่าวสุทรพจน์ในที่ประชุมเอเปก

2018-11-18 15:34:22 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20181118xyj1

เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น  การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเอเปคครั้งที่ 26 เริ่มต้นขึ้นที่กรุงพอร์ตมอร์สบี เมือหลวงของปาปัวนิวกินี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุม  และกล่าวสุนทรพจน์  โดยระบุว่า  ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรตอบรับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจโลกยุคใหม่  ยืนหยัดหลักการผลักดันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกให้เป็นแบบเปิดกว้าง  ใช้ความพยายามเพื่อรักษาแนวโน้มความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มั่นคง  ยกระดับความร่วมมือ  จีนจะเข้าร่วมกระบวนการความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้น  เพิ่มการลงทุน  และจะดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับฝ่ายต่าง ๆ   เพื่อสร้างคุณูปการใหม่ต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิก

ประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือ  “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล”  ปธน. สี ชูข้อเสนอ 4 ประการในสุนทรพจน์ดังต่อไปนี้  1.  ยืนหยัดผลักดันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเศรษฐกิจภูมิภาค  เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เปิดกว้าง  2. ยืนหยัดการขับเคลื่อนนวัตกรรม  พัฒนาพลังขับเคลื่อนใหม่ของการเติบโต  3. ยืนหยัดพัฒนาเครือข่ายการติดต่อและการเชื่อมโยงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  และ 4.  ยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  เพื่อรับมือกับการท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน

图片默认标题_fororder_20181118xyj2

ปธน.สี ชี้ให้เห็นว่า  การติดต่อและการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นพื้นฐานของการบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมและเกื้อหนุนกัน  ฝ่ายต่าง ๆ ควรจัดวางพิมพ์เขียวการติดต่อและการเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรมและให้ลึกซึ้ง โดยยึดถือวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2030 เป็นการชี้นำ  ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมมาก เพื่อให้การพัฒนาสมดุล  เติบโตอย่างยั่งยืน  มีความเสมอภาค  และให้สังคมได้มีส่วนร่วม

ปธน.สี  กล่าวเน้นว่า  ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความแตกต่างกันมาก  ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา  สิ่งที่สำคัญคือ  ต้องยืนหยัดหลักการพัฒนาร่วมกัน  ส่งเสริมเจตนารมณ์หุ้นส่วน  จัดการความขัดแย้งผ่านการปรึกษาหารือกัน  หาวิธีแก้ไข  และรับมือกับปัญหาที่ท้าทายร่วมกัน  ฝ่ายต่าง ๆ ควรถือสภาพความเป็นจริงที่มีความหลากหลายเป็นที่ตั้ง  เคารพหนทางการพัฒนาของกันและกัน  บนพื้นฐานที่เปิดกว้างและครอบคลุมในทุกด้าน  ไปมาหาสู่กันอย่างกลมกลืน  และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  แม้จะแข่งขันแต่ก็ต้อง อำนวยประโยชน์แก่กันและร่วมมือกัน  เพื่อสร้างชุมนุมที่มีอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปธน.สี ระบุด้วยว่า  จีนยืนหยัดดำเนินการปฏิรูปให้ลึกซึ้งและรอบด้านอย่างเด็ดเดี่ยว เร่งสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดของสังคมนิยมให้สมบูรณ์  และเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย  จีนจะเปิดกว้างการเข้าถึงตลาดให้มากยิ่งขึ้น  จะคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา  สร้างบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น  เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน  งานมหกรรมนำเข้านานาชาติครั้งแรกของจีนที่จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ได้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า  จีนสนับสนุนการค้าเสรีและเปิดกว้าง  ความมุ่งมั่นของจีนที่จะเปิดตลาดสู่โลกนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน  จีนกำลังพัฒนา  โครงการ “จีนดิจิทัล”  โครงการ“อินเทอร์เน็ต + ”  โครงการปัญญาประดิษฐ์  และโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ   จีนยินดีดำเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับฝ่ายต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  สร้างประโยชน์การเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนใหม่ต่อเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก

สุดท้าย  ปธน.สี เน้นว่า  จีนเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ปฏิบัติ ในเรื่องความร่วมมือแห่งเอเชียแปซิฟิก  การพัฒนาของจีนขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิก  บรรดาผู้นำประเทศเอเชียแปซิฟิกควรจัดวางพิมพ์เขียวความร่วมมือหลังปี 2020 ของเอเปกให้ดี  ใช้ความพยายามเพื่อรักษาแนวโน้มความร่วมมือของเอเชียแปซิฟิกให้มั่นคง  เพื่อให้ความร่วมมือนี้ยกระดับ  และย้ำว่าจีนจะสร้างคุณูปการใหม่เพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

(Bo/Zhou/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-09-2564)

周旭