ขับรถเที่ยวมองโกเลียใน-1

2018-11-27 13:38:41 | CRI
Share with:

ช่วงเวลา:      ต้นเดือนตุลาคม

ระยะเวลา:    5 วัน

เส้นทาง:         กรุงปักกิ่ง-เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ (มองโกเลียใน) - ทะเลทรายเสี่ยงซาวัน(มองโกเลียใน) - เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ(มองโกเลียใน) - หุบเขาแม่น้ำหวง (แม่น้ำฮวงโห) - เมืองต้าถง (มณฑลซันซี) - กรุงปักกิ่ง

ระยะทาง:    มากกว่า 1,600 กม.

 

ข้อมูลทั่วไป

เขตปกครองตนเองมองโกเลียในตั้งอยู่ทางภาคเหนือของจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1.183 ล้านตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 12.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเขตปกครองตนเองซินเจียง และเขตการปกครองตนเองทิเบต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้มีพรมแดนติดกับมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 มณฑล มีระยะทางจากทิศตะวันออกยังทิศตะวันตกรวม 2,400 กิโลเมตร และระยะทางจากทิศเหนือยังทิศใต้ 1,700 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซียและมองโกเลียเป็นระยะทางกว่า 4,220 กิโลเมตร จนถึงปลายปี 2017 มองโกเลียในมีประชากร 25.048 ล้านคน

图片默认标题_fororder_20181126--1

ลักษณะภูมิประเทศของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในประกอบด้วย พื้นที่ราบสูง 53.4% พื้นที่ภูเขา 20.9% พื้นที่เนินเขา 16.4% มีทั้งทะเลทราย ทะเลสาบ ป่าไม้ แม่น้ำ และทุ่งหญ้าที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ และมีทิวทัศน์อันสวยงามหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ มองโกเลียในยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทางตะวันออกมีป่าไม้กว้างใหญ่ ทางตะวันตกมีทรัพยากรแร่อันอุดมสมบูรณ์ ทางใต้เน้นการเกษตร ส่วนทางเหนือเน้นการปศุสัตว์ พื้นที่ทุ่งหญ้า ป่าไม้ และผืนนาเฉลี่ยของมองโกเลียใน ถือเป็นอันดับที่ 1 ของจีน และยังเป็นพื้นที่ปศุสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนอีกด้วย เนื่องจากมีพื้นที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นพิเศษ หลาย ๆ คน รวมทั้งคนจีนมักคิดเอาเองว่า ชาวมองโกเลียเดินทางด้วยการขี่ม้ากันทุกคน ไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือไปทำงาน ซึ่งถือเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก และทำให้เวลาชาวมองโกเลียในที่ไปทำงานต่างถิ่นต้องพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอยู่เสมอ

图片默认标题_fororder_20181126--2

อาหารการกินของชาวมองโกเลียในเน้นเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้ออูฐ บัควีท ข้าวโอ๊ต ชานม และขนมที่ทำจากนมเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง

เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อเป็นเมืองเอกของมองโกเลียใน มีความทันสมัยไม่ต่างจากเมืองใหญ่ของมณฑลต่าง ๆ มีทั้งสนามบิน ถนนหนทางกว้างขวาง พิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงร้านอาหาร

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 26-05-62

  • เกาะกระแสจีน 25-05-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 25-05-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 24-05-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2562)

周旭