สรุป“10 เรื่องเด่นของจีน”ประจำปี 2018

2018-12-31 15:47:25 | CRI
Share with:

6. จีนเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทางการทูตต่างๆ ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นประเทศใหญ่

ในปี 2018 นี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงชี้แจงแนวคิดว่าด้วยประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันในที่ประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2018 การประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ การประชุมสุดยอดฟอรั่มความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกา และงานมหกรรมนำเข้านานาชาติครั้งแรกของจีน ซึ่งงานมหกรรมนำเข้านานาชาติครั้งแรกของจีนนี้ เป็นงานมหกรรมฯที่เน้นการนำเข้าระดับชาติครั้งแรกของโลก ส่วนฟอรั่มจีน-แอฟริกาซึ่งมีผู้แทนจากประเทศแอฟริกา 54 ประเทศเข้าร่วมนั้นเป็นกิจกรรมทางการทูตที่จีนจัดขึ้นซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและระดับสูงที่สุด และในปี 2018 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางออกนอกประเทศรวม 4 ครั้ง เพื่อผลักดันแนวคิดสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน โดยได้เยือน 13 ประเทศในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกาและทวีปโอเชียเนีย นอกจากนี้ ในปี 2018 จีนยังได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐโดมินิกัน บูร์กินาฟาโซ  และเอลซัลวาดอร์

Yim/cici/Patt

 

7. พิธีสวนสนามที่ทะเลจีนใต้แสดงภาพลักษณ์ใหม่แห่งกองทัพฯ จีน

วันที่ 12 เมษายนปีนี้ จีนจัดพิธีสวนสนามที่ทะเลจีนใต้ นับเป็นการสวนสนามทางทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2018 กองทัพประชาชนจีนปฏิบัติตามแนวคิดการเสริมสร้างกองทัพฯ ของนายสีจิ้นผิง โดยได้แสดงภาพลักษณ์ใหม่ คณะกรรมการกลางฯอนุมัติว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018 เป็นต้นไป กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะรับหน้าที่เป็นผู้ทำการเชิญธงชาติจีน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2018 เป็นต้นไป กองกำลังตำรวจติดอาวุธจีนจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะกรรมการการทหารกลางฯ ทั้งนี้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนเริ่มทดลองใช้งาน และวันที่ 16 เมษายน มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบงานทหารเกษียณอายุราชการ

Yim/cici/Patt

 

8. ผลักดันพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี

วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากตรวจสอบการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี นายสี จิ้นผิง เรียกร้องในที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีว่า ให้มุ่งปรับปรุงสภาพนิเวศแม่น้ำแยงซีเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก เน้นการอนุรักษ์ ไม่ทำการก่อสร้างขนาดใหญ่ พยายามสร้างสรรค์แถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี ให้เป็นแถบเศรษฐกิจทองคำที่มีระบบนิเวศ การคมนาคมราบรื่น เศรษฐกิจสมดุลขึ้น ตลาดมีความบูรณภาพ และมีกลไกดำเนินงานที่เป็นวิทยาศาสตร์ พยายามบุกเบิกหนทางใหม่ที่เน้นระบบนิเวศเป็นอับดับแรก และหนทางการพัฒนาสีเขียว ซึ่งระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการจัดประชุมอนุรักษ์ระบบนิเวศแห่งชาติจีนขึ้นที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิงได้กล่าวปราศรัยสำคัญ ชี้นำทิศทางการผลักดันงานสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศในศักราชใหม่ของจีน

Yim/cici/Patt

 

9. มีการอนุมัติผ่านกฎหมายว่าด้วยภาษีรายได้ส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 ได้อนุมัติผ่านกฎหมายว่าด้วยภาษีรายได้ส่วนบุคคลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขวิธีการคำนวณ ขอบเขตและวิธีการจัดเก็บ ตลอดจนการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีด้วย โดยในปี 2018 นี้ จีนใช้มาตรการประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายประการ ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม จีนได้ออกหนังสือเวียนว่าด้วยการสร้างระบบควบคุมโดยคณะกรรมการกลางฯ เกี่ยวกับกองทุนประกันชราภาพสำหรับเจ้าหน้าที่วิสาหกิจ จนถึงปลายเดือนกันยายน ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองด้านประกันสังคมสำหรับคนรายได้ต่ำมีเป็นจำนวนถึง 46.199 ล้านคน และในวันที่ 1 ตุลาคม จีนเริ่มดำเนินมาตรการว่าด้วยการสร้างระบบช่วยเหลือเด็กพิการ ในวันที่ 10 ตุลาคม จีนกำหนดให้บรรจุรายชื่อยารักษาโรคมะเร็ง 17 ชนิดไว้ในรายการประกันรักษาพยาบาล ปี 2018 ผู้ที่รับการประกันรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในจีนมีจำนวนมากกว่า 1,350 ล้านคน

Yim/cici/Patt

 

10.จีนสอบคดีวัคซีนที่มีปัญหาอย่างเข้มงวด งานกำกับดูแลการผลิตวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข้าขั้นตอนนิติบัญญัติ

         เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สื่อมวลชนได้ตีแผ่คดีวัคซีนที่มีปัญหาของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพฉางเซิงฉางชุนจำกัด นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญระดับสูง และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาวัคซีนอย่างเร่งด่วน ไล่ไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและลงโทษอย่างเร่งด่วน ส่วนบริษัทฉางเซิงถูกปรับและอายัดเงินทั้งหมด 9,100 ล้านหยวน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมบริหารผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติร่วมกันแถลง “แผนฉีดวัคซีนชดเชยแก่ผู้ถูกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีปัญหาของบริษัทฉางเซิง” และในวันที่ 16 ตุลาคม มีการประกาศแผนปฏิบัติงานชดเชยความเสียหายของผู้ถูกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีปัญหาของบริษัทฉางเซิง หลังจากนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติ สังกดักรมควบคุมบริหารผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีน ร่วมกันแถลง “ร่างกฎหมายกำกับดูแลยาวัคซีนแห่งชาติจีน(ฉบับรวบรวมความคิดเห็น)” ทำให้งานบริหารจัดการวัคซีนของจีนเข้าสู่ขั้นตอนทางนิติบัญญัติ

Yim/feng/Patt

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-01-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-01-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-01-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-01-2563)

彭少艾