เขตไต้หวันจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรื่องแห่งประชาชาติจีน

2019-01-03 14:20:56 | cri
Share with:

图片默认标题_fororder_20190103tw1

วันที่ 2 มกราคมนี้ จีนจัดการประชุมรำลึกครบรอบ 40 ปีการประกาศ “จดหมายถึงพี่น้องร่วมชาติไต้หวัน” ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวคำปราศรัยสำคัญ โดยย้อนถึงระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมาในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฟากฝั่งชอบแคบไต้หวัน พร้อมเสนอแนวคิด 5 ประการในการพัฒนาความสัมพันธ์สองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวันอย่างสันติ ขับเคลื่อนการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในศักราชใหม่ โดยเน้นว่า ประเทศจีนจำเป็นต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และย่อมจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เขตไต้หวันจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีนอย่างแน่นอน จีนที่บรรลุซึ่งความเป็นเอกภาพจะนำมาซึ่งโอกาสการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นแก่นานาประเทศทั่วโลก

คำปราศรัยสำคัญของนายสี จิ้นผิงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจริงใจของจีนในการมุ่งสู่เอกภาพและสันติภาพ และก็เป็นการประกาศคำเตือนอันเฉียบขาดต่อผู้ที่ต้องการแบ่งแยกเขตไต้หวันออกจากแผ่นดินแม่ และกลุ่มอำนาจแทรกแซงของต่างประเทศ บ่งบอกถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของพรรคและรัฐบาลจีนในการยืนหยัดพิทักษ์อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศ นับเป็นการชี้แนวทางและแสดงแนวคิดพื้นฐานของจีนในการบรรลุซึ่งการรวมจีนที่เป็นเอกภาพในศักราชใหม่

ทั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้เสนอแนวคิด 5 ประการ ได้แก่ 1)ร่วมมือกันขับเคลื่อนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติ บรรลุเป้าหมายการรวมจีนเป็นเอกภาพอย่างสันติ 2)แสวงหาวิธีบริหารเขตไต้หวันแบบ“สองระบบ”  เพิ่มพูนประสบการณ์ในกระบวนการรวมจีนเป็นเอกภาพอย่างสันติ 3)ยืนหยัดหลักการจีนเดียว พิทักษ์เงื่อนไขเบื้องต้นแห่งการรวมจีนเป็นเอกภาพอย่างสันติ 4)ขับเคลื่อนการหลอมรวมพัฒนาระหว่างสองฟากฝั่งชองแคบไต้หวัน เพื่อปูพื้นฐานที่มั่นคงต่อการรวมจีนเป็นเอกภาพอย่างสันติ 5)ส่งเสริมความเข้าใจและความผูกพันระหว่างพี่น้องสองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวัน เพื่อความเห็นพ้องกันต่อการรวมจีนเป็นเอกภาพอย่างสันติ

แนวคิดของนายสี จิ้นผิงดังกล่าวนี้ ไม่เพียงเป็นการสืบทอดแนวคิดของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการพัฒนาความสัมพันธ์สองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวัน ส่งเสริมกระบวนการการรวมจีนเป็นเอกภาพอย่างสันติ แต่ยังเป็นการพัฒนาและเพิ่มความหมายที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่อีกด้วย  จึงถือเป็นแนวคิดและนโยบายที่สำคัญยิ่งของประเทศจีนในการบรรลุซึ่งการร่วมจีนเป็นเอกภาพ ฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนในศักราชใหม่

(Yim/Zi/Zheng)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 17-06-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-06-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 17-6-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 15-06-62

  • เกาะกระแสจีน 15-06-2562

晏梓