ไทยส่งออกข้าวกว่า 11 ล้านตันในปี 2018

2019-01-09 13:09:39 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190109tgdm1

วันที่ 8 มกราคม กระทรวงพาณิชย์ของไทย ระบุว่า ในรอบปี 2018 ไทยส่งออกข้าว 11.13 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ปี 2018 ราคาข้าวไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวนามีรายได้มากขึ้น ส่วนรัฐบาลจะพยายามปรับเพิ่มราคาข้าว  ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวพันธุ์ดี และข้าวที่ตลาดสากลต้องการ ปีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มกำลังในการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในประเทศสำคัญในเอเชีย  โดยเฉพาะจีน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

Tim/LR/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 15-07-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 15-7-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 14-07-62

  • เกาะกระแสจีน 13-07-2562

刘榕