คณะผู้สื่อข่าวเส้นทางสายไหมเยือนเขตซินเจียงชมหมู่บ้านเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

2019-01-18 17:02:28 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_xj-2.JPG

คณะผู้สื่อข่าวเส้นทางสายไหมเยือนหมู่บ้านเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ในอำเภอซูฟู่ เมืองคาสือ เขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง โดยมีนักร้องชนเผ่าในท้องถิ่นขับร้องเพลงเอเชียตะวันตกและเอเชียใต้ เพื่อต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวเส้นทางสายไหม ชุดที่ 7 ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

图片默认标题_fororder_xj-3.JPG

การทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติประมาณ 150 ปี ปัจจุบัน มีสมาชิกครอบครัวกว่า 500 คน จาก 273 ครอบครัว มีอาชีพผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 50 ชนิด ใน 27 ประเภท

图片默认标题_fororder_xj-4.JPG

ดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมของชนเผ่าอุยกูร์เรียกว่า สือเอ้อมู่ข่าหมู่ (十二木卡姆) ซึ่งเป็นการรวมเอาเพลง กวี ระบำ การขับร้อง และบรรเลงดนตรีเข้าไว้ด้วยกัน มีประวัติประมาณ 100 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

Tim/LR/Ci

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 17-09-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-09-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 17-09-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 16-09-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-09-2562)

刘榕