จีนเรียกร้องให้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

2019-01-27 16:31:20 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา นายหม่า เจาซี่ว์ ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวในประเด็นการถกเถียงถึงผลกระทบของอันตรายที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศ ที่กระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่า ประเทศต่าง ๆ ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ยืนหยัดกลไกพหุภาคี ปฏิบัติพันธกรณีสากลอย่างจริงจัง

นายหม่า เจาซี่ว์กล่าวว่า ต้องเพิ่มกำลังสนับสนุนด้านเงินทุนและเทคโนโลยีให้กับประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ยกระดับความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา ในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สำรวจวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โลว์คาร์บอน และหนทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เคารพความแตกต่างระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา ให้ความสำคัญกับความท้าทายด้านการพัฒนาของเกาะเล็ก ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนามากที่สุด

(Bo/cici)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-02-2563)

韩希