“เขตอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า” แรงขับเคลื่อนใหม่ของจีนและโลก

2019-02-20 11:09:09 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190220ygodwq1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ รัฐบาลจีนประกาศแผนพัฒนาเขตอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งเป็นแผนการออกแบบชั้นยอดในการสร้างเขตอ่าวและกลุ่มเมืองระดับโลกในอนาคต ซึ่งการพัฒนาเขตอ่าวดังกล่าวจะเน้นนวัตกรรมประเด็นใหม่ที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1.นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการสร้างสรรค์ช่องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “กว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง-มาเก๊า” สาธารณูปโภคและอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จีนจะจัดวางในมณฑลกว่างตงก่อน และจะเปิดใช้ต่อไปในฮ่องกงและมาเก๊าตามลำดับขั้นตอน

2.นวัตกรรมทางการเงิน แสดงบทบาทการเป็นตลาดหลักทรัพย์และบริการการเงินของฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น และกว่างโจว สร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ

3.นวัตกรรมทางนโยบาย สร้างภาวะแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่มีเสถียรภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และคาดการณ์ได้ เสริมการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรอบด้าน จัดตั้งและปรับกลไกความร่วมมือข้ามชาติเกี่ยวกับคดีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4.นวัตกรรมทางธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาระบบธุรกิจแบบนวัตกรรม กำหนดทิศทางหลักของเขตอ่าวดังกล่าวในการพัฒนาธุรกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตแนวหน้าที่มีกำลังแข็งขันสูงในโลก

5. นวัตกรรมด้านบุคลากร ใช้นโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมความสะดวกราบรื่นในการเข้าออกแดน ทำงาน พักอาศัย และโลจิสติกในเขตอ่าวดังกล่าว ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทางวิชาการ

6.นวัตกรรมด้านบริหารจัดการเมือง สร้างสรรค์ให้เป็นเมืองป่าไม้ชั้นเยี่ยมของโลก เมืองนิเวศแบบอัจฉริยะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้

ทั้งนี้ แผนพัฒนาดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางนวัตกรรมรอบใหม่ของเขตอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า โอกาสใหม่ การท้าทายใหม่ และการพัฒนาเชิงนวัตกรรมนี้ ย่อมจะเอื้ออำนวยประโยชน์ และนำพาประสบการณ์ใหม่มาให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องแน่นอน

Yim/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (08-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-07-2563)

孙铮