จีนทุ่มเต็มที่ปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

2019-03-07 18:24:07 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190307yshj1

ภายใต้ภูมิหลังที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศนับวันจะสลับซับซ้อนและผันผวนยิ่งขึ้น  ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเน้นเรื่องคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ  การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นนั้น  ไม่เพียงจะเป็นผลดีต่อพลังการแข่งขันและเศรษฐกิจของจีนเท่านั้น  หากยังเป็นผลดีต่อนักลงทุนทั่วโลกอีกด้วย

เอกสารของทางการจีนระบุว่า  บรรยากาศการประกอบธุรกิจรวมถึงการตลาดที่มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม  การบริหารที่มีประสิทธิภาพและสะอาด  ระบบกฎหมายและนโยบายที่เที่ยงธรรมและมีความโปร่งใส  ตลอดจนบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและเอื้ออารีกัน

เมื่อเดือนตุลาคมปี 2018  ธนาคารโลกได้ออกรายงานว่าด้วยบรรยากาศการประกอบธุรกิจ  โดยอันดับการประกอบธุรกิจของจีนในโลกขยับขึ้นจากอันดับที่ 78 เมื่อหนึ่งปีก่อนมาเป็นอันดับที่ 46  กระโดดขึ้นถึง 32 อันดับทีเดียว  รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า  การปฏิรูปในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ 

การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับการตลาดให้ดี  การเปิดกว้างการอนุมัติให้เข้าตลาด  ส่งเสริมการควบคุมบริหารอย่างเที่ยงธรรม  เพื่อสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย  เป็นแบบสากล  และมีความสะดวกนั้น เป็นภาระหน้าที่สำคัญของรัฐบาลจีนปีนี้  ขอแต่ให้การตลาดมีชีวิตชีวา  ก็สามารถขจัดแรงกดดันจากการที่เศรษฐกิจเติบโตชะลอตัวลง  ด้วยเหตุนี้  ปีนี้จีนจะสร้างสรรค์ระบบการประเมินการบริหารจัดการและการบริการของรัฐบาล  เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริการกับฝ่ายประกอบธุรกิจแบบใหม่ที่มีความสนิทสนมกลมกลืนและสะอาด  พัฒนากลไกการติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับภาคธุรกิจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เพื่อให้รัฐบาลมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของภาคธุรกิจ   โดยจะใช้อำนาจให้ถูกต้อง  และให้นักธุรกิจสามารถดำเนินการและประกอบกิจได้อย่างวางใจ

ทางการจีนเผยว่า   ปีนี้  จีนจะออกบัญชีอุตสาหกรรมการผลิตที่ส่งเสริมให้พ่อค้าต่างชาติไปลงทุน  โดยจะขยายขอบเขตการลงทุนของพ่อค้าต่างชาติ  ปฏิบัติต่อพ่อค้าต่างชาติให้มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองจีนในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  การกำหนดมาตรฐาน  นโยบายอุตสาหกรรมการผลิต  นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การพิจารณาคุณวุฒิ  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การเข้าตลาดอสังหาริมทรัพย์  และการระดมเงินทุน  เป็นต้น  นอกจากนี้  สำหรับโครงการทุนต่างชาติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานใหม่  การผลิตที่มีความก้าวหน้า  อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม  และข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น จีนจะให้การสนับสนุนในด้านการใช้ที่ดิน  การใช้น่านน้ำ  การใช้พลังงาน  และการวางแผนเป็นต้น  เร่งกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ  เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อการลงทุน

จีนในฐานะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  บรรยากาศการประกอบธุรกิจของจีนยังมีช่องว่างกับระดับโลก  ด้วยเหตุนี้  จีนยังคงต้องดำเนินการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น  ปีนี้  รัฐบาลจีนจะให้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์และการปฏิรูปแก่เขตสาธิตการค้าเสรี  สนับสนุนให้เขตบุกเบิกพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติ  เขตอุตสาหกรรมนิวไฮเทค และเขตใหม่ทดลองดำเนินการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับเขตสาธิตการค้าเสรี  มาตรการเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจของจีนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และกระตุ้นให้การตลาดซึ่งรวมถึงทุนต่างชาติด้วยมีชีวิตชีวาและพลังสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งจะช่วยให้เศรษฐกิจของจีนเข้าใกล้ชิดกับเศรษฐกิจโลกยิ่งขึ้น

 

(Yim/Zhou/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-07-2563)

周旭