ผู้แทนสภาประชาชนฯ มองกฎหมายการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติเป็นหลักประกันการเปิดประเทศของจีนในยุคใหม่

2019-03-13 17:48:15 | CRI
Share with:

การพิจารณาและลงมติร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 ในฐานะกฎหมายพื้นฐานด้านการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ กฎหมายฉบับดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุมัติ การส่งเสริม การคุ้มครอง และการควบคุมดูแลทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นที่สนใจอย่างมาก ผู้แทนประชาชนกล่าวขณะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ว่า การกำหนดและบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จะเป็นการผลักดันหลักประกันด้านกฎหมายที่มีพลังของการเปิดประเทศจีนในรอบใหม่  ตลอดจนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจและความตั้งใจของจีนในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพด้วยการเปิดกว้างที่มากขึ้น

(Tim/cici)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-10-2564)

韩希