เริ่มต้นการประกวดภาพถ่าย “เพื่อนร่วมทาง”ของซีอาร์ไอ ออนไลน์

2019-03-20 20:49:18 | CRI
Share with:

ซีอาร์ไอ ออนไลน์รายงานว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ การประกวดภาพถ่าย “เพื่อนร่วมทาง” ที่จัดขึ้นโดยซีอาร์ไอ ออนไลน์ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยซีอาร์ไอ ออนไลน์  จะเชิญผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกผ่าน นิวมีเดียส์ทุกแพลตฟอร์มในหลายภาษา ทั้งจีนและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้คือ แสดงผลงานการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ผ่านการถ่ายภาพ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์แห่งเส้นทางสายไหมที่ถือความร่วมมืออย่างสันติ การเปิดกว้าง การศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน อำนวยผลประโยชน์แก่กันและมีชัยชนะร่วมกันเป็นแกนนำ และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” บันทึกการไปมาหาสู่กันฉันมิตร การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและไมตรีจิตรที่มีต่อกันระหว่างประชาชนจีนและประชาชนในประเทศต่างๆ รายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 เมษายน  โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 28 มีนาคม 2019 และการคัดเลือกเบื้องต้นจะอยู่ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – วันที่ 9 เมษายน ด้วยการโหวตทางออนไลน์ และการพิจารณาตรวจสอบของคณะผู้เชี่ยวชาญ และประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 เมษายน

ในช่วงจัดกิจกรรม ผู้สนใจจากประเทศต่างๆ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง E-mail (withyou2019@qq.com) หรือผ่านทาง Application : Facebook.com/ChinaFace รายละเอียดของกติกาการเข้าร่วมประกวดสามารถดูได้ที่ www.cri.cn/withyou

ให้มุมมองของคุณบันทึกความทรงจำของมิตรภาพ และหนทางการพัฒนาร่วมกัน เพื่อเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ของการเกี่ยวพันฉันมิตรระหว่างมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21

 

การประกวดภาพถ่าย “เพื่อนร่วมทาง”

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

张鸿泽