กรุงโตเกียวจัดการประชุมหัวหน้าคณะเจรจาการค้าเสรีญี่ปุ่น-จีน-เกาหลีใต้รอบที่ 15

2019-04-13 16:57:24 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

图片默认标题_fororder_20190413zrh1

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วันที่ 12 เมษายน การประชุมหัวหน้าคณะเจรจาการค้าเสรี ระหว่างญี่ปุ่น-จีน-เกาหลีใต้ รอบที่ 15 จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว

สามฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ การลงทุน และระเบียบการค้า โดยมีความก้าวหน้าในการเจรจาเชิงบวก

การเจรจารอบนี้ เป็นการเจรจารอบแรกหลังสามฝ่ายมีฉันทามติเร่งการเจรจาต่อรองอย่างครอบคลุม โดยสามฝ่ายได้จัดการประชุมหัวหน้าคณะเจรจา มีการปรึกษาระดับผู้อำนวยการและการประชุมกลุ่มย่อยใน 13 หัวข้อ รวมไปถึงบรรลุฉันทามติเชิงบวกต่อวิธีการและแผนการเจรจา ตลอดจน มีการวางแผนการทำงานต่อไปในอนาคตอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สามฝ่ายตกลงกันว่า จะยกระดับการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับมาตรฐาน รวมไปถึงสร้างข้อตกลงการค้าเสรีแบบ RCEP+ บนพื้นฐานความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่สามฝ่ายได้บรรลุร่วมกัน

Tim/Patt/Zheng

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-08-2563)

彭少艾