เขตสาธิตการประดิษฐ์คิดค้น ‘จงกวนชุน’ จัดงานแสดงเทคโนโลยีความแม่นยำสูง

2019-04-13 15:29:47 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190413zgc1

ศูนย์จัดแสดงและค้าขาย ในเขตสาธิตการประดิษฐ์คิดค้นแห่งชาติ  “จงกวนชุน” เป็นฐานวิทยาศาสตร์สำคัญของกรุงปักกิ่ง เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2011 จนแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินงานในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน มีพื้นที่จัดแสดงกว่า 16,000 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองของเขตจงกวนชุนในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นหน้าต่างการรับรู้และความเข้าใจต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

图片默认标题_fororder_20190413zgc2

ศูนย์ดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและการประดิษฐ์คิดค้นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม “ความแม่นยำสูง” รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุใหม่ ชีววิทยาสุขภาพ การประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพลังงานใหม่  การคมนาคมอัจฉริยะกับอุปกรณ์อัจฉริยะ  วัฒนธรรมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการรวมภาคเอกชนเข้ากับการทหาร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานการเร่งสร้างเศรษฐกิจ “ระดับสูง แม่นยำ นำหน้า” สนับสนุนการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทั่วประเทศ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นเสาหลักในการส่งเสริมและการเป็นผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน  ตลอดจนการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

图片默认标题_fororder_20190413zgc3

Tim/Lr/Zheng

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 25-08-62

  • เกาะกระแสจีน 24-08-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 24-08-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 23-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-08-2562)

刘榕