สินค้าขนส่งผสมทางรถไฟ-ทะเลสายแรกจากชิงไห่ของจีนถึงกรุงเทพฯ

2019-04-15 11:02:46 | CRI
Share with:

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายวันรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สินค้าผลิตภัณฑ์พีวีซีของกลุ่มบริษัทเหยียนหูชิงไห่จำกัด ที่บรรทุกมาเต็มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากมณฑลชิงไห่ของจีนได้เดินทางถึงกรุงเทพฯแล้ว นับเป็นขบวนรถไฟเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศแบบผสมการขนส่งทางบกและทางทะเลเที่ยวแรกของมณฑลชิงไห่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านการร่วมสร้างช่องทางการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลของชิงไห่ ต่อยอดจากการมีขบวนรถไฟขนส่งสู่ภาคใต้โดยตรงเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา ได้ปูพื้นฐานต่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างดี

ช่องทางการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแต่เดิมเป็นช่องทางมุ่งเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างจีนกับสิงคโปร์ภายใต้กรอบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยถือเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสีเป็นจุดเชื่อมโยง พัฒนาช่องทางการค้าและการขนส่งสินค้าจากจีนลงใต้สู่ประเทศสำคัญในอาเซียนด้วยทางรถไฟ ทางทะเลและทางหลวง

Yim/Ping/Cai

00:00:00

  • เกาะกระแสจีน 17-08-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 17-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-08-2562)

  • เสียงข่าวประจำวัน 16-08-62

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 16-08-2562

许平平