ฝูงนกแห่เข้าเมืองไหโข่ว! ผลงานการคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน

2019-04-15 16:36:57 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_haikou5

“ไหโข่ว” เมืองเอกมณฑลไห่หนานของจีน เป็น 1 ในเมืองพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกอันดับต้นๆ พื้นที่ชุ่มน้ำมีส่วนเสริมความงามของเมือง ตอบสนองระบบทดน้ำเข้านาของภาคการเกษตร และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและปลานานาพันธุ์

图片默认标题_fororder_haikou6      

“ท่าเรือตงไจ้” เมืองไหโข่ว ได้รับสมญานามว่าเป็น 1 ใน “ชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดของจีน” มีพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนต่อติดกันใหญ่ที่สุดของจีน สัตว์ที่พบเห็นได้ยาก เช่น ปลานักกระโดดเลน (Mudskipper) นกปากช้อนหน้าดำ (Platalea minor) กลับมีปรากฏให้เห็นที่นี่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังมีฝูงนกแห่อพยพมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวท้องถิ่นภาคภูมิใจกับการร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศในท้องถิ่นให้ดีงามยิ่ง

图片默认标题_fororder_haikou3

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (08-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-07-2563)

何喜玲