“เหริน เจิ้งเฟย” ชี้ปัญหาพื้นฐานของการค้าจีน-สหรัฐฯ คือ “ระดับการศึกษา”

2019-05-22 17:21:22 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_950003

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา  นายเหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทหัวเหวยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สำนักงานใหญ่ของหัวเหวยว่า   การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาควรได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัญหามูลฐานของการค้าจีน-สหรัฐฯ คือเรื่องของระดับการศึกษา

นายเหริน เจิ้งเฟยได้ให้สัมภาษณ์ว่า   รากฐานของประเทศที่เข้มแข็งคือการมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  เช่น  ทางรถไฟ  ทางหลวง  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม   การสร้างเมือง  อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆด้านน้ำประปา เป็นต้น   แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีจิตวิญญาณ  จิตวิญญาณจะอยู่ที่วัฒนธรรม  ปรัชญา  การศึกษา  อยู่ในคุณภาพทางวัฒนธรรมของมนุษย์

นายเหริน เจิ้งเฟยกล่าวว่า  ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม  มีการศึกษาเพียงระดับประถมก็สามารถทำงานได้  แต่ในสังคมอัจฉริยะ ระดับการศึกษาได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

นายเหริน เจิ้นเฟยกล่าวว่า  ท้ายที่สุดสังคมจะต้องเดินเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ ในสายการผลิตของบริษัทหัวเหวยเกือบไม่มีคนงาน สายการผลิตหลายร้อยหลายพันเส้นในอนาคตจะเป็นแบบอัตโนมัติ ในเวลานั้นถ้าคุณวุฒิทางการศึกษาไม่เพียงพอ  ไม่ได้รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอาชีวศึกษา   ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์   ก็จะไม่ได้รับแม้โอกาสการเป็นผู้ใช้แรงงาน และจากบริษัทหัวเหวยขยายออกไปเป็นประเทศหนึ่ง ทุกประเทศก็ต้องพัฒนาถึงขั้นนี้ด้วยอย่างแน่นอน  มิฉะนั้นประเทศก็จะไม่มีกำลังแข่งขัน    นายเหริน เจิ้งเฟยยังกล่าวว่า  ปัญหามูลฐานของการค้าจีน-สหรัฐฯ ก็คือเรื่องระดับการศึกษา  ประเทศต้องเปิดสู่ภายนอกจึงจะมีอนาคต    การเปิดประเทศต้องมีสุขภาพแข็งแรง  สุขภาพจะแข็งแรงได้จำต้องมีคุณภาพทางวัฒนธรรม

(Yim/Zheng)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-07-2563)

郑元萍