“สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล” จัดอบรม “ภาษาจีน+เทคนิค” ป้อนบุคลากรให้ไทยต่อเนื่อง

2019-07-03 15:17:22 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190703ky2

สถาบันข่งจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลของไทย เป็นสถาบันข่งจื่อแห่งแรกที่ตั้งชื่อว่า “เส้นทางสายไหมทางทะเล” โดยหลังจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 เป็นต้นมา ได้ทำการอบรมบุคลากรด้านภาษาจีนให้กับสถาบันอาชีวศึกษาของไทยเป็นงานหลัก ดำเนินโครงการ “ภาษาจีน +” หลายโครงการ สนับสนุนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กับ ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ จะร่วมกันอบรมบุคลากร “ภาษาจีน+การบริหารการท่องเที่ยว”

图片默认标题_fororder_20190703ky1

พร้อมไปกับความร่วมมือจีน-ไทยที่พัฒนาลงลึกยิ่งขึ้นต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กับข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ต่างต้องการบุคลากรอย่างเร่งด่วนยิ่งขึ้น โครงการต่างๆล้วนต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่ใช้ภาษาจีนได้ ดังนั้น บุคลากรที่รับการฝึกอบรมจากสถาบันข่งจื่อในโครงการ “ภาษาจีน+” นี้ จะแสดงบทบาทที่สำคัญยิ่ง

Yim/LR/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-07-2563)

刘榕