รายได้ประชากรจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ

2019-07-08 16:37:14 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190708jmsr1

รายงานฉบับล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่า ในรอบ 70 ปี ตั้งแต่สถาปนาจีนใหม่ รายได้ประชากรจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับการใช้จ่ายอยู่ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนโดยรวมอยู่ในขั้นดี จากเดิมที่เคยอดอยากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และขณะนี้กำลังขึ้นสู่ระดับกินดี อยู่ดี        สถิติระบุว่า ปี 2018 การใช้จ่ายถัวเฉลี่ยต่อคนของชาวจีนอยู่ที่ 19,853 หยวน เพิ่มขึ้น 19.2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 1978

สถิติระบุว่า ตั้งแต่ปฏิรูปและเปิดเสรีเป็นต้นมา เศรษฐกิจพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ช่วยให้คนจีนในเขตเมือง-ชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ทำให้กำลังจับจ่ายเพิ่มสูงขึ้น โครงสร้างการใช้จ่ายก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2563)

何喜玲