ความร่วมมือจีน-อาเซียนมีความคืบหน้า

2019-08-02 14:28:45 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียน ที่กรุงเทพฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยฝ่ายต่าง ๆ บรรลุความรับรู้ร่วมกันทางเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง และวัฒนธรรม เป็นต้น

ในการประชุมดังกล่าว จีนและอาเซียน ประสบความสำเร็จก้าวสำคัญในการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างมีคุณภาพ โดยสองฝ่ายเห็นพ้องกันถึงการประสาน ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เข้ากับ แผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน 2025 อย่างเป็นเอกฉันท์ และพร้อมจะดำเนินการเจรจาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ตลอดจนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นการอัดฉีดพลังใหม่ให้กับการเชื่อมโยงระหว่างจีน-อาเซียนอย่างรอบด้าน

ในระหว่างการประชุมฯ จีนและอาเซียนยังมีความคืบหน้าที่สำคัญในการร่างกฎเกณฑ์ในภูมิภาค โดยฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันประกาศว่า ได้ตรวจสอบร่างเอกสาร “เกณฑ์ปฏิบัติในทะเลจีนใต้” รอบแรกก่อนกำหนด  ทั้งนี้เป็นการบ่งบอกว่า โครงสร้างของ “เกณฑ์ปฏิบัติในทะเลจีนใต้”  ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของจีนและอาเซียนในด้านการร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้

(Tim/Cui/Cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-02-2563)

崔沂蒙