เวียดนามมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์อยู่อันดับที่ 3 ของโลก

2019-08-12 14:06:20 | CRI
Share with:

รายงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โลก(Global Cement)ประกาศว่า จนถึงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จีนเป็นประเทศผลิตปูนซีเมนต์ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ยอดการผลิตอยู่ที่ 1,484 ล้านตันต่อปี รองลงมาคือประเทศอินเดียและเวียดนาม ยอดการผลิตอยู่ที่ 437 ล้านตัน และ 148 ล้านตัน ต่อปี

จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2018 ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในนำเข้าปูนซีเมนต์เวียดนาม ยอดนำเข้ากว่า 7,600,000 ตัน ยอดมูลค่าสูงกว่า 276 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับประเทศในอาเซียน 10 เดือนแรกปี 2018 ที่ผ่านมา ประเทศฟิลิปปินส์นำเข้าปูนซีเมนต์จากเวียดนามรวมแล้ว 5,500,000 ตัน

ปัจจุบันเวียดนามมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 74 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม

(Bo/Zi/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 11-12-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-12-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 11-12-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 10-12-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (10-12-2562)

晏梓