กฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติ (ตอนที่ 2)

2019-09-04 09:49:26 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_webwxgetmsgimg (1)

นายหวัง เฉิน รองประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนแนะนำว่า “กฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติ” เป็นระเบียบกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติเกือบทุกด้าน มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจในจีนของนักธุรกิจต่างชาติ เพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์สำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดกรอบของระบบกฎหมาย และกฎเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาด ส่งเสริม คุ้มครองและบริหารการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ นับเป็นแกนหลักของระบอบกฎหมายกฎข้อบังคับด้านการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ

“กฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติ” ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ บทบัญญัติทั่วไป (general provisions) การส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครอง การลงทุน การบริหารการลงทุน ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย และบทบัญญัติเพิ่มเติม (supplementary provisions) มีทั้งหมด 42 มาตรา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของจีนมองว่า กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ใช้ระบบการบริหารแบบ “การปฏิบัติต่อนักธุรกิจต่างชาติที่จะลงทุนในจีนให้เสมอภาคกับนักธุรกิจก่อนการลงทุนและรายการประเภทกิจการต้องห้าม (pre-establishment national treatment with a negative list)” จากประสบการณ์บริหารการลงทุนต่างชาติมานานพอสมควร โดยเฉพาะผ่านการทดสอบในเขตทดลองการค้าเสรีหลักๆ ของจีนที่เจริญคึกคักมาก นี่เป็นระบบบริหารทุนต่างชาติที่ทันสมัยระบบหนึ่งของโลกในปัจจุบัน

นางเฉิน เฟิ่งยิง นักวิจัยของสถาบันวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบันอธิบายว่า วิธีการบริหารแบบ pre-establishment national treatment with a negative list ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ในประเทศจีน กิจการอะไรอนุญาตให้ต่างชาติลงทุน กิจการอะไรอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนเป็นบางส่วน กิจการอะไรห้ามต่างชาติลงทุน เป็นการเชื่อมต่อประสบการณ์การบริหารทุนต่างชาติที่ทันสมัยที่บรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วนิยมใช้ ในขณะเดียวกันหลังจากได้มีการทดลองใช้วิธีการบริหารนี้ที่เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ รายการประเภทกิจการต้องห้ามเริ่มเผยแพร่จากเซี่ยงไฮ้สู่ทั่วประเทศ พิจารณาจากรายการประเภทกิจการต้องห้ามฉบับปี 2018 จำนวนประเภทกิจการต้องห้ามน้อยลงกว่าฉบับปี 2017 และปี 2016 อย่างเห็นได้ชัด คาดว่าประเภทกิจการที่ไม่อนุญาตต่างชาติลงทุนมีแนวโน้มลดลงอีกในอนาคต

นายเจ้า ซู่ตง ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาวิจัยกฎหมายพาณิชย์ สมาคมกฎหมายแห่งประเทศจีนเห็นว่า เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมายที่นักธุรกิจต่างชาติสนใจเป็นพิเศษ เช่น ปัญหาการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการลงทุน ปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และปัญหาการถ่ายโอนเทคโนโลยี ฯลฯ “กฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติ” ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน ยกตัวอย่างในด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยี กฎหมายฉบับนี้ตอบข้อสงสัยที่สำคัญของบรรดาบริษัทต่างชาติผู้ครอบครองเทคโนโลยีระดับสูง นั่นก็คือ รัฐบาลจีนไม่บังคับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนประกอบธุรกิจในจีน ให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจจีน ที่ผ่านมาก็ไม่เคย มีแต่ส่งเสริมวิสาหกิจจีนให้นำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ทว่า มีสื่อมวลชนต่างชาติบางสื่อชอบกล่าวหาว่า จีนบังคับให้บริษัทต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์สำคัญที่บัญญัติกฎหมายฉบับนี้คือ ใช้มาตราที่กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเพื่อลดข้อครหา คลายข้อกังวลของบริษัทต่างชาติโดยตรง

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (15-02-2563)