จีนลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสิงคโปร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากร

2019-09-10 00:10:41 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_2019090814

ข่าวจากกระทรวงคมนาคม (MOT) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. จีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทางเรือกับสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรือที่จดทะเบียนของทั้งสองประเทศ  เสริมความร่วมมือด้านหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทางเรือของทั้งสองฝ่ายให้แข็งแกร่งขึ้น

图片默认标题_fororder_2019090814(2)

图片默认标题_fororder_2019090814(4)

บันทึกฉบับนี้มีชื่อเต็มว่า “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเผยแพร่ การยอมรับและการใช้หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างจีนและสิงคโปร์”  ตามบันทึกฉบับนี้ กรมเจ้าท่าของจีนและสิงคโปร์ตกลงดำเนินความร่วมมือในด้านการออก การใช้และการยอมรับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันหารือเกี่ยวกับวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน “หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์” ของทั้งสองประเทศ  ส่งเสริมการใช้หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการพิธีการศุลการกรทางเรือและการกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งชาติ

图片默认标题_fororder_2019090814(1)

图片默认标题_fororder_2019090814(3)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-03-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (04-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-03-2564)

李秀珍