เมืองฮูฮอตสร้าง "ปอดสีเขียว" ฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศ

2019-09-12 09:32:17 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_12-6

ขับรถจากตัวเมืองฮูฮอต เมืองเอกเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางภาคเหนือของจีนไปทางทิศเหนือประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ถึงตอนใต้ของภูเขาต้าชิงซาน ซึ่งเขตเขาต้าชิงซานยอดยาวจากทางตะวันตกไปสู่ทางตะวันออกประมาณ 120 กม. และจากทางเหนือลงทางใต้ประมาณ 3.3 กม. มีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร

图片默认标题_fororder_12-10

เมื่อก่อน ภูเขาต้าชิงซานเป็นภูเขาหิน และที่ดินในบริเวณนี้รกร้างว่างเปล่า พื้นดินส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายหรือเหมืองแร่ที่ถูกทิ้งร้างเป็นระยะเวลายาว

图片默认标题_fororder_12-2

เมื่อปี 2012 ฝ่ายบริหารของเมืองฮูฮอตตั้วใจจะบำบัดดินทรายและสร้างภูเขาสีเขียว โดยถือการอนุรักษ์ภาวะนิเวศ การบุกเบิกตามความเหมาะสม และการสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามว่างเป็นหลักการสำคัญ จัดการชาวบ้านในหมู่บ้านโดยรอบอย่างเหมาะสม เช่นรัฐบาลจะจ่ายค่าเช่าที่ดินที่ใช้ไปปลูกต้นไม้ต้นหญ้าให้แก่ชาวบ้านทุกปี ซื้อประกันสังคมให้แก่ชางบ้านทุกคน ทำให้ชาวไร่ชาวนายินยอมให้ปลูกต้นไม้ต้นหญ้าในที่ดินของตนเอง จนถึงปัจจุบัน ได้ปลูกต้นไม้กว่า 12.9 ล้านต้น ปลูกพื้นหญ้าประมาณ 1,000 เฮกตาร์ สร้างสวนป่า สวนภาวะนิเวศและทุ่งหญ้ากว่า 10 แห่ง ถือเป็น ป่าไม้ในเมือง ทุ่งหญ้าในเมือง และเป็น "ปอดสีเขียว" ของเมืองฮูฮอต

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (15-02-2563)

刘榕