กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสร็จร่วมงานสัมมนาวิชาการ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

2019-09-18 14:28:14 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

图片默认标题_fororder_20190918slt1

วันที่ 16 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการ ในงาน “70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย  และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีผู้แทนวงการการเมือง ทหาร นักวิชาการ และนักธุรกิจกว่า 300 คน เข้าร่วม

图片默认标题_fororder_20190918slt2

โอกาสนี้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดยนายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความลำบากภายหลังสงครามของจีน และการพัฒนาในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงอนาคตของการกระชับความสัมพันธ์จีน-ไทย ผ่านโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เพื่อขับเคลื่อนการสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีน-ไทย จากนั้น ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม" ด้วยทรงมีพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีน เป็นนวนิยาย 9 เรื่อง บทละครพูด 1 เรื่อง เรื่องสั้น 3 เรื่อง วรรณกรรมเยาวชน 2 เรื่อง และความเรียง 1 เรื่อง โดยทรงสังเคราะห์สังคมจีนจากวรรณกรรมแปล  โดยทรงสรุปว่า นวนิยายสามารถเป็นข้อมูลหลักฐานเสริมที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมได้หลายแง่มุม  โดยวรรณกรรมแปลเหล่านี้มีคุณค่าที่จะอ่านเสริม เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมจีน 

图片默认标题_fororder_20190918slt3

โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง "70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน" และ "พระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาหลายหัวข้อ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

Tim/Lei/YP

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-08-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-08-2565)

雷德辛