70 ปีที่งามสง่า: เขตป่าปลูกไป๋เอ้อร์เย๋ซาป้า สิ่งมหัศจรรย์สีเขียวของจีน (2)

2019-10-02 23:03:57 | CRI
Share with:

 ความพยายามและการเสียสละของทีมปลูกป่า 120 คน ในช่วง 8 - 9 ปีที่ผ่านมา ทำให้เขตไป๋เอ้อร์เย๋ซาป้า เริ่มมีสภาพมั่นคง กล่าวคือ  สามารถควบคุมพื้นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้สำเร็จ เมื่อสภาพแวดล้อมดีขึ้น จึงมีคนอพยพมากลับมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้อีกครั้ง ปัจจุบัน พื้นที่โดยรอบเขตป่าปลูกไป๋เอ้อร์เย๋ซาป้า มีหมู่บ้านกระจายอยู่ 6 แห่ง ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่ผ่านมา ชาวบ้านกว่า 2,000 คน มีส่วนร่วมปลูกป่าในบริเวณนี้ จนทำให้พื้นที่ดินทรายกว่า 8,000 เฮกตาร์ กลายเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดในปัจจุบัน มีสัดส่วนการปกคลุมของพืชพันธุ์ในพื้นที่ เพิ่มขึ้นเป็น 75% จากในอดีตที่มีเพียง 15% นอกจากนี้ อากาศยังมีคุณภาพดีขึ้น ไม่มีพายุทรายอีก ทำให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

图片默认标题_fororder_20191003zt1

สมาชิกทีมปลูกป่า 120 คน มีหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อย เกิดความผูกพันระหว่างกันจากการทำงาน นายเหลียว ซวงฉวน และนางสิง จวิ้นเซี่ยว คู่สามีภรรยาที่มีโอกาสคบกันเพราะการปลูกป่า ย้อนความทรงจำในอดีต นายหลิว ซวงฉวน บอกว่า เมื่อเขามาถึงเขตไป๋เอ้อร์เย๋ซาป้า จำได้แต่ว่า มีพายุทรายพัดแรงมากไม่สิ้นสุด ท้องฝ้าปกคลุมไปด้วยทรายจนมืดมิด แม้กลางวันยังต้องจุดเทียนให้แสงสว่างจึงจะมองเห็นได้ แม้ว่าในสมัยนั้นต้องทำงานทุกวันและเป็นงานหนัก แต่ตัวเขาเองและนางสิง จวิ้นเซี่ยว ภรรยา ไม่เคยหมดหวัง หรือ ท้อแท้ พวกเขาพอใจที่สองคนได้มีโอกาสพบกันจากการปลูกป่า และสร้างครอบครัวร่วมกัน พร้อมกับมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ปลูกต้นไม้เท่าที่จะปลูกได้ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบ้านเกิดให้ดีขึ้น ปัจจุบัน พื้นดินทรายได้กลายเป็นป่าปลูก ทั้งสองสามีภรรยายังคงใช้ชีวิตในหมู่บ้านใกล้กับเขตป่า นายหลิว ซวงฉวน ยังคงรับหน้าที่ดูแลรักษาป่าเป็นประจำ ทั้งสองกล่าวว่า ต้นไม้ทุกต้นเป็นเหมือนลูกของพวกเขา จึงต้องดูแลให้ดี

图片默认标题_fororder_20191003zt2

พร้อมกับการให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ป่าไม้มากยิ่งขึ้นของจีน สภาพแวดล้อมของป่าไม้ในอำเภอเหอหลินเก๋อเอ่อร์ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาป่าเท่านั้น ประชาชนทุกคนต่างมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายระบบนิเวศ ปีหลัง ๆ นี้ อำเภอเหอหลินเก๋อเอ่อร์ มีพื้นที่ปลูกหญ้าและต้นไม้ 150,000 เฮกตาร์ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่า 120,000 เฮกตาร์ และมีสัดส่วนการปกคลุมของป่า 35%

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เคยกล่าวว่า “อันภูเขาและแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ เป็นทรัพย์อันล้ำค่า” สิ่งมหัศจรรย์สีเขียวในเขตป่าปลูกไป๋เอ้อร์เย๋ซาป้า สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวจีนรุ่นเก่าที่จะสืบทอดไปยังชาวจีนรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไป 

(Tim/Zi)

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)

张鸿泽