บทวิเคราะห์เรื่อง“ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”แรงขับเคลื่อนจีนพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

2019-10-06 15:47:17 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20191006rp-kjcx1

วันนี้ (6 ต.ค.) ซีอาร์ไอออกบทเคราะห์เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดของการพัฒนาจีน

บทความระบุว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ที่เด่นชัดของประชาชาติจีน ทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดที่ทำให้จีนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง รัฐบาลจีนยึดเป้าหมายการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามของประชาชนเป็นจุดทุ่มเทกายใจในการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยจีนเองตามความต้องการของตลาด ค้นหาหนลู่ทางการพัฒนาใหม่ที่พัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างสำเร็จ ได้สร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปจนถึงความเข้มแข็งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และประเทศชาติ

นอกจากนี้ จีนยังได้ดำเนินความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศบนพื้นฐานแห่งการอำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะด้วยกัน สร้างคุณงามความดีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มนุษยชาติต้องเผชิญหน้าร่วมกัน

บทความย้ำว่า จีนยังมีศักยภาพอีกมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ ในอนาคต จีนจะหลอมรวมเข้ากับระบบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกให้มากขึ้น มีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโลกอย่างลงลึก อำนวยประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนมากขึ้น 

(YIM/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-02-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-02-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-02-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-02-2563)

何喜玲