บิดาแห่งรัฐแซมเบียชื่นชมจีนเป็นเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดของแอฟริกา

2019-10-08 15:31:33 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_1008-1

นายเคนเนธ คาอุนดา บิดาแห่งรัฐแซมเบีย ได้รับการยกย่องว่าเป็นมิตรแท้ของประชาชนจีน ภายใต้การนำของเขา แซมเบียได้ประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ปี 1964 และได้ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่สองหลังการประกาศเอกราช เป็นประเทศแรกในเอฟริกาใต้ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน นับจากอดีตเขามุ่งผลักดันความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างแซมเบียกับจีน แอฟริกากับจีน เรียกร้องประเทศแอฟริกาพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาของจีน

图片默认标题_fororder_1008-2

นายคาอุนดาเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศแอฟริกา จีนสามารถตั้งตัวเป็นประเทศที่มีความเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน และแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน เรียกร้องประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาพัฒนาความร่วมมือลงลึกกับจีน เขากล่าวว่า ประเทศแอฟริกาควรถือโอกาสการพัฒนาจากการดำเนินความร่วมมือกับจีน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

Bo/Ping/Zheng

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-05-2563)

  • เกาะกระแสจีน (30-05-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2563)

许平平