หน่วยงานต่างๆ ของจีนร่วมกันประกาศนโยบายป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

2019-10-15 15:11:59 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20191015azb1

เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 หน่วยงานระดับชาติ เช่น คณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีน เป็นต้น ร่วมกันกำหนดแผนการยับยั้งการแพร่ขยายของโรคเอดส์ระหว่างปี 2019-2022 โดยระบุอย่างชัดเจนว่า มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันรักษาโรคเอดส์ หลีกเลี่ยงและลดลงพฤติกรรมเสี่ยง ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาและรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ยับยั้งแนวโน้มการแพร่ขยายโรคเอดส์ ผลักดันกระบวนการลดการติดต่อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก และจะควบคุมเป้าหมายโดยรวมที่ควบคุมสภาพการแพร่ขยายโรคเอดส์ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการป้องกันรักษาโรคเอดส์ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางการแพทย์ แต่เป็นปัญหาทางสังคมด้วย ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีนกล่าวว่า ต้องยืนหยัดการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ด้วยนโยบายและมาตรการ หาแหล่งกำเนิดของการแพร่ขยายโรคเอดส์ ป้องกันและลดวิธีการแพร่โรคเอดส์ และป้องกันกลุ่มคนเสี่ยง

Bo/kt

张楠